Festival zahájilo 28. září literární vystoupení Marka Ebena, kterého v ostravské Katedrále Božského Spasitele doprovodil mužský soubor Schola Gregoriana Pragensis. Duchovní hudbu uslyší lidé až do 28. října v podání českých, slovenských, britských či bolivijských hudebníků.

Neznámou pro ostravské posluchače jistě bude bolivijská barokní hudba. Zazní v podání britského instrumentálního souboru Florilegium, který bude hrát na kopie dobových nástrojů. Se souborem vystoupí bolivijský tenorista Henry Villca. „Je to vlastně raně barokní italská hudba, kterou přivezli do nové země jezuitští misionáři. Zhruba před dvaceti lety se našla v nějakém zapomenutém klášteře truhla s písemnými hudebními pozůstalostmi. Ty se dostaly do rukou vědců, a hudba tak začala ožívat,“ řekl dramaturg festivalu Igor Františák. Na tento koncert duchovní hudby z jezuitských misií se mohou diváci těšit v pondělí 8.října od 19 hodin v kostele svatého Václava na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě.

Další koncert proběhne ve středu 10. října od 18 hodin v evangelickém kostele v Ostravě. V podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, Martiny Bačové a Jan Martiníka zaznějí díla Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Tento koncert se koná u příležitosti stého výročí založení ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě

Také následující koncert bude připomínkou na jedno výročí – a sice 440 let od narození Claudia Monteverdiho. Uskuteční se v pátek 12. října od 19 hodin v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově.

Zajímavá bude podle slov dramaturga festivalu Igora Františáka i jazzová mše Todes Fuge, kterou zahraje Pražské jazzové sexteto společně s Moravským komorním sborem. Autor hudby Petr Kořínek zvolil text židovského básníka Paula Celana. Podle Kořínka je téma holocaustu neustále živé a jeho připomínání důležité hlavně pro generaci mladých lidí. Tento koncert se uskuteční v sobotu 13. října od 18 hodin v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívozu.

Hudebním zážitkem by pak podle organizátorů mělo být vystoupení ženského kvarteta Flautando Köln z Německa. „Jsou to čtyři vysokoškolské profesorky, které budou hrát na flétny barokní hudbu. Německý tisk o nich napsal, že své posluchače okouzlují téměř děsivou přesností, lehkostí a obrovskou porcí duše. Čtyři hudebnice znějí prý jako jeden jediný nástroj se čtyřmi hlasy,“ dodal Františák. Toto vystoupení již předznamená blížící se závěr festivalu. Koncert se uskuteční v pátek 26. října od 19 hodin v Husitském kostele v Ostravě.

Svatováclavský hudební festival pak vyvrcholí závěrečným koncertem v neděli 28. října v Katedrále Božského Spasitele, kdy zazní díla G. Verdiho a L. Janáčka. Předcházet mu bude sobotní koncert v kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé, který bude věnován 270 letům od narození J. Myslivečka a 260 výročí narození L. Koželuha.

Program:

pondělí 8. října 2007 / 19.00 hodin

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Přívoz
Účinkující: Alfred Strejček, Pražské jazzové sexteto, Moravský komorní sbor
Program: Petr Kořínek: Todes Fuge, Porta coeli

čtvrtek 18. října 2007 / 19.00 hodin

kostel sv. Bartoloměje, Nová Ves
Účinkující: Ivana Dohnalová, Collegium 21
Program: Arvo Pärt: Fratres pro housle a harfu, Claude Debussy: Sonáta pro flétnu, violu a harfu, Alexander Glazunov: Reverie Orientale, Op. 14 č. 2, Claude Debussy: Tance pro harfu a smyčce, Danse sacrée, Danse profane, Maurice Ravel: Introdukce a Allegro pro harfu, flétnu, klarinet a smyčce

pátek 19. října 2007 / 18.00 hodin

kostel sv. Jakuba staršího, Plesná
Účinkující: Štěpán Rak, Alfred Strejček
Program: Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.

pátek 26. října 2007 / 19.00 hodin, pátek

husitský kostel, Ostrava
Účinkující: Flautando Köln

sobota 27. října 2007 / 18.00 hodin

kostel sv. Jana Nepomuckého Stará Bělá
Účinkující: Musica Florea
Program: „Čeští vyslanci“ u příležitosti 270 let od narození J. Myslivečka a 260 let od narození L. Koželuha

neděle 28. října 2007 / 17.00 hodin

katedrála Božského Spasitele, Ostrava
Účinkující: Janáčkova filharmonie Ostrava, Český filharmonický sbor Brno, Eva Dřízgová-Jirušová, Erika Šporerová, Petr Leviček, Martin Gurbaľ, Petr Čech
Program: Giuseppe Verdi - Quattro pezzi sacri, Leoš Janáček - Glagolská mše