A bylo skutečně co dražit. Známí malíři a řezbáři totiž tvořili během předchozích desíti dnů přímo v tamním lázeňském parku, v rámci akce Darkovská lípa. „Nakonec se na dražebním seznamu objevilo celkem dvacet sedm výtvorů.

Ve výčtu dražitelů pak převládali především známí podnikatelé a významní manažeři z Karvinska a okolí. Nechyběli mezi nimi zástupci vedení města Karviné, a sice primátor Tomáš Hanzel a jeho náměstek Petr Juras,“ uvedla Radmila Friedlová z Lázní Darkov, které dražbu pořádaly. Největší bitva se strhla hned o dvědíla, a sice o řezby Pohoda v lázních a Lázeňská lady. V obou případech se částka vyšplhala až na úctyhodných 35 tisíc korun.

„Obě díla shodou okolností získaly Lázně Darkov,“ prozradila Friedlová. Z vydražené částky šel největší díl na konto nadace Pomozte dětem, zbytek pak místním organizacím, které se věnují dětem. Samotná aukce byla jinak součástí dětského dne, který pro širokou karvinskou veřejnost připravily již výše zmiňované Lázně Darkov.