Hostovala již v prestižních uměleckých galeriích, kulturních centrech, školách a knihovnách ve čtyřiceti zemích světa. Oslovila mimo jiné lidi v Ženevě, Londýně, Cambridge, Stockholmu, Praze, Paříži, Bruselu nebo v Berlíně. Putuje také po Středním 
a Dálném východě, Austrálii, Oceánii, Jižní Americe, USA 
a Kanadě.

„Výstava zachycuje jak vnitřní duchovní svět člověka, tak i vnější lidskou tragédii. Realistické oleje na plátně a čínské akvarely poskytují unikátní náhled do duchovní praxe Falun Gong, zvané také Falun Dafa pocházející z Číny," říká spolupořadatel výstavy David Czyž z organizace Lidská práva bez hranic.

Tato forma meditační praxe je v Číně od roku 1999 zakázána 
a krutě pronásledována. Umělecká díla, jež jsou součástí kolekce, vznikala od roku 2004.

„Popisují krásu lidských bytostí a vesmíru a také odhalují kruté pronásledování Falun Gongu a jeho praktikujících Čínskou komunistickou stranou," dodává Czyž.

Nejvýznamnější postavou skupiny umělců, jejichž díla jsou v galerii ke zhlédnutí, je jeden z nejuznávanějších sochařů soudobé Číny profesor Zhang Kunlun. Je také hlavním koordinátorem mezinárodní výstavy, jejíž podstatu vystihl těmito slovy: „Naše umění pochází z čistého srdce a naše práce odráží naše osobní zkušenosti. Umění je schopné významně ovlivnit způsob, jakým lidé uvažují, a také je přímým spojením s lidskou morálkou."

Emílie Świdrová