Autora a jeho tvorbu představil na vernisáži ve Výstavní síni Viléma Wünscheho Karel Bogar. „Jiří Sibinský patří vposledních letech mezi nejvšestrannější výtvarníky – profesionály vtom nejlepším slova smyslu. Věnuje se soustavně nejen malbě, ale i grafice, užitému umění a realizaci uměleckých děl do architektury. Jeho malba je živá a barevná, expresivita je zcela uvolněná. Pracuje rovněž stechnikou litografie a monotypu. Vřadě úspěšných autorských realizací varchitektuře uplatnil jednak svou monumentální malbu, jednak se zaměřuje na plastiku,“ uvedl historik umění.

Návštěvník má možnost seznámit se sširokým záběrem obrazů zumělcovy produkce. Kvidění jsou krajiny vuvolněnějším pojetí, krajinné detaily, skupiny stromů a jiné podobné náměty. Určitý pohled pro diváka dávají již samotné názvy jako Žlutozelená variace, O krajině, Bodlák, Kometa nebo Narušená krajina. Sjednocujícím prvkem vjeho pracích je zájem o krajinu a její detaily. Technika je většinou kombinovaná a olej.

„Autora a jeho práce ve všech oblastech znám již delší dobu a mají výbornou uměleckou úroveň,“ poznamenala ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Dagmar Štefková. Spokojen byl také Jiří Sibinský. „Mám radost, že tu je dnes tolik lidí a vládne dobrá atmosféra. Věřím, že se jim výstava líbí,“ řekl výtvarník.

O pravou vernisážovou atmosféru se postarala mladá klavíristka Olga Punko žákyně učitelky Oldřišky Honsové ze ZUŠ Bohuslava Martinů.

Výstava potrvá do 30. listopadu. Otevřena je pondělí až pátek od 11 do 18 hodiny. Vsobotu a neděli od 14 do 18 hodin.