KDY: 7. a 8. září
KDE: Stonava, klubovna místního svazu zahrádkářů

Po celou dobu akce bude připraven i další občerstvení, stejně tak i prodej medu stonavských včelařů.