Místo na fotbal je čeká cesta do policejních služeben, a to kvůli předchozím násilnostem souvisejícím s fotbalem. Soudy jim totiž uložily zákaz vstupu na stadiony. Na dodržování trestu dohlíží Probační a mediační služba ve spolupráci s policií.

„Každý klient, který k nám přijde s tímto trestem, má sepsaný sociální harmonogram. Člověk, který je rizikovější a může dojít k jeho selhání, má povinnost se hlásit na policii,“ uvedla Kateřina Kuchtová, vedoucí ostravské pobočky Probační a mediační služby.

V praxi to probíhá tak, že se fanoušek krátce před zápasem dostaví ve svém bydlišti na oddělení policie.

„Policie je o tom samozřejmě informována, má také harmonogram, na které zápasy má zákaz,“ dodala Kuchtová.

Fanoušek ale nezůstává po celou dobu na služebně. Může z ní odejít, ve zhruba půlhodinových intervalech se však musí ukázat. Další povinností je přijít bezprostředně po zápasu.

Dnešní opatření se týká čtrnácti osob, které mají vyslovený zákaz vstupu na stadion.

RIZIKO

Fotbalové zápasy mezi Baníkem a Spartou patří mezi nejrizikovější. Tomu odpovídají i policejní opatření. Počítá se s nasazením těžkooděnců, jízdního oddílu městské policie i dalších složek.