„Dariusz jezdil na Důl ČSM…“ vzpomínala Barbara z polské příhraniční vesničky Skrzyszów, odkud je to na stonavskou šachtu – dějiště předvánočního obrovského důlního neštěstí – ani ne půlhodinka autem.

Jmenovkyně hornické patronky sv. Barbory paní Barbara ze Skrzyszówa s dětmi.I ona s dětmi prožívala žal stejný, jako rodiny třinácti prosincových hornických obětí.

„Našli jsme obrovskou podporu v českém spolku pomáhajícím právě nám. Rodinám, jejichž živitel, muž a otec přišel o život při práci na šachtě. Nezáleží, jestli českým, polským, anebo slovenským,“ uvedla.

Barbara měla do loňska ve Spolku svatá Barbora (SSB) všech pět dětí, nejvíce ze všech maminek.

„Marcinovi je šestadvacet, skončil studia a spolek opustil,“ popisovala. Desetiletou Julii, dvanáctiletou Kaśiu, devatenáctiletého Patryka a dvacetiletou Hannu nepřestala Barborka podporovat.

„Nejde tady jen o finanční prostředky. Samozřejmě, jsou nezbytné, ale nacházíme u ní i pochopení, dobré slovo, úsměv. Dnešní doba přitom takové charitě bohužel moc nepřeje,“ uváděla jmenovkyně hornické patronky. Právě po sv. Barboře před patnácti lety spolek zakladatelé nazvali.

Děti ze Skrzyszówa patří ke dvaačtyřiceti hornickým sirotkům, jež měla k 1. lednu 2019 Barborka ve své evidenci. „Jsme jako jedna velká rodina. Setkáváme se a společně někdy trávíváme víkendy,“ konstatovala Barbara.

Mezi své priority SSB stanovil podporu vzdělání hornických sirotků a do této oblasti směřuje většinu svých aktivit. „Konkrétně u nás je třeba hrazení kolejí na univerzitě, kde začala studovat ta nejstarší dcera,“ dodala Barbara s tím, že spolek přispěl i na zdravotní péči u nemocného syna.

20122018 Čísla odkazující na datum největšího tuzemského důlního neštěstí od roku 1990 stanovuje Barborka jako variabilní symbol u účtu pro zasílání darů pro pozůstalé po třinácti hornických obětech z ČSM-Sever. „Přijímáme je až do 15. ledna, poté je sečteme a rozdělíme dětem z postižených rodin. Velmi nás těší laskavost a solidarita všech dárců, kterým není lhostejný osud dětí, jež přišly o jednoho z rodičů vlivem důlního neštěstí. Jejich jménem děkujeme a bude nám ctí dětem dary adresně předat,“ říká Monika Němcová coby předsedkyně Barborky. Konto spolku je 1657156389/0800, aktivní bude samozřejmě i po ukončení sbírky.