„Už při nástupu jsem v otevřeném vagonu cítil intenzivní zápach ze dvou spících romských cestujících slovenské národnosti, v jejichž zemi vlak svou trasu začínal,“ popsal svou nedávnou zkušenost v RegioJetu Ostravan Michal, podle něhož to navíc nebyl zdaleka první takový případ. V nočních spojích jich údajně přibývá, a to napříč jednotlivými dopravci.

„Je zapotřebí, aby cestující toto oznámil palubnímu personálu a ten se bude snažit situaci vyřešit v souladu se smluvními přepravními podmínkami,“ reaguje na situaci mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj s tím, že dopravce chce situace řešit.

MOHL, ALE NEVYLOUČIL?

V průběhu jízdy si na tuto skutečnost stěžovalo více lidí. „Bohužel s tím nelze nic dělat, je to otázka osobní hygieny daných lidí. Pokud mají platný jízdní doklad, nemohu nic dělat,“ reagoval podle Michala stevard s tím, že vedení společnosti tato problematika od stolu údajně ani příliš nezajímá.

Podle dopravce má personál možnost takové lidi nevzít do vlaku nebo je z něj v krajním případě vyloučit. „Určitě pro to má oporu personální i předpisovou,“ říká Ondrůj. Další možností je přesadit ty, jimž zápach, případně podnapilost nebo vliv drog vadí. A právě to se v Michalově případě stalo.

NÁPAD: ASISTENTI PŘEPRAVY

„Mě to dostačovalo, ale problém to plošně neřeší. Je otázka, zda stevard nemohl udělat víc, nebo měl snad strach. To chápu. Což takhle ve vlacích zřídit ty naše ostravské asistenty přepravy?“ navrhuje Michal situaci, která už dva roky úspěšně platí v ostravské MHD.

„S nechutně zapáchající ženou, která seděla v uzavřeném kupé hned vedle mě, jsem jela celé tři hodiny až do Prahy. Bylo mi na zvracení,“ zmiňuje další případ v Ostravě žijící Slovenka Mária Stachovičová další případ jiného dopravce, jehož však nechtěla jmenovat. RegioJet to podle ní však nebyl. Cestující vyzývají dopravce, aby situaci řešili hned.

Jak dopravci mohou řešit obdobné případy?

Aleš Ondrůj.RegioJet, mluvčí Aleš Ondrůj:

Prioritou je bezpečnost cestujících a zaměstnanců. Přepravní podmínky dávají právo nepřijmout takové osoby do přepravy a v krajních případech je – většinou za asistence příslušníků Policie ČR – i vyloučit. Primárně se snažíme řešit situaci domluvou, případně přesazením. Ve vybraných spojích (zejména nočních) posilujeme bezpečnost i bezpečnostní službou. Obdobné situace jsou výjimečné a řešíme je spíše okrajově.

Leo Express, mluvčí Emil Sedlařík:

Pokud je některý z cestujících opilý, hlučný či agresivní, je upozorněn, že tím ruší ostatní cestující. Neuposlechne-li výzvy, je následně vyloučen z přepravy. V případě jiných problémů se snažíme cestující přesadit tak, aby nedocházelo ke snížení cestovního komfortu pro ostatní pasažéry.

Petr Štáhlavský

České dráhy, mluvčí Petr Šťáhlavský:

Osoby, které porušují přepravní podmínky, jsou na obtíž cestujícím, pod vlivem alkoholu, návykové látky nebo vzbuzují veřejné pohoršení a odpor, můžeme vyloučit z přepravy. A také tak činíme. Situaci na místě běžně řeší doprovod vlaku. Stížnosti na podobné případy máme zhruba jednou za měsíc, což odpovídá přibližně jedné stížnosti na 15 milionů přepravených zákazníků.