Dosud měl každý úsek (měřený mezi dvěma mýtnými branami) stejnou délku bez ohledu na směr. Nově ale úseky vyměřuje satelit. „V novém systému mohou být zpoplatněné délky jednoho úseku v různých směrech rozdílné, zaměřené přesně podle skutečných rozměrů daného úseku komunikace,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dopravci upozornili například na úsek D5 Benešovice – Bor. Délka zpoplatněného úseku je 8,6 kilometru, v opačném směru (Bor –> Benešovice) je ale 9,25 kilometru. V tabulce délky úseků ke starému mikrovlnnému systému je uvedena jednotná délka 8,7 kilometru.

„V závislosti na použité sazbě mýtného se potom bude předepsané mýtné za projetí úseku v různých směrech lišit, v některých případech výrazné asymetrie topologie i významně,“ doplnil Rýdl. Příkladem odlišného účtování je i písecká D4 mezi Miroticemi a Novou Hospodou, kdy je možné dálnici ve směru na Písek opustit na 84. kilometru, avšak nájezd ve směru na Prahu není.

Mýtné úseky a jejich délky potom vypadají takto:

– ve směru od Prahy jsou dva
Radobytce – Předotice 4,250 km
Předotice – Nová Hospoda 2,490 km

– ve směru do Prahy pouze jeden
Nová Hospoda – Radobytce 6,670 km

Tabulka u starého systému počítá pouze s celkovým úsekem o délce 6,8 kilometru.

Podle Rýdla bylo pravidlo počítání rozdílné délky úseků v různých směrech odsouhlaseno se zástupci ministerstva dopravy na jednání pracovní skupiny ještě před vypsáním mýtného tendru, a bylo vloženo do soutěžních podmínek. „Cílem bylo nastavit maximálně spravedlivé podmínky pro uživatele pozemních komunikací ve smyslu platím pouze za to, co použiji,“ doplnil Rýdl.