„Vzhledem k tomu, že stavba nebude realizována, muselo zastupitelstvo rozhodnout o vyřazení zmařené investice z účtu města. Zmařená investice je ve výši 1,6 milionů korun včetně DPH,“ potvrdila mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

V částce jsou úhrady faktur za zpracování projektové dokumentace, pachové studie, znaleckého posudku, za kácení a odvoz dřeva, za služby technického a autorského dozoru, služby BOZP, za stavební práce realizované do uzavření výše uvedené dohody zhotovitelem a dále byly hrazeny v souvislosti s ukončením realizace díla náklady zhotovitele na pořízený materiál, zajišťovací práce a ušlý zisk zhotovitele v celkové částce.

Proč se stavba útulku zastavila? Minulé vedení města, v čele s Jaroslavem Dvořákem (ČSSD), koupilo pozemek na výstavu útulku od státního podniku VOP CZ. Krátce po zahájení stavby ale vyšlo najevo, že v těsné blízkosti je stále fungující střelnice vojenského podniku a hygienici by proto nedali kladné stanovisko pro provoz zařízení během kolaudačního řízení. V té době už nové osazenstvo radnice výstavbu zastavilo.

Bývalý starosta Dvořák si stojí za tím, že o fungující střelnici nevěděl. Současné vedení města má za to, že chyba se stala na straně prodejce pozemku. „Ohledně odpovědnosti za škodu jedná město s VOP CZ,“ řekl před nedávnem Deníku místostarosta Václav Dobrozemský (ODS). Deník požádal o reakci vojenský podnik, ale ten prostřednictvím mluvčího Petra Bohuše pouze sdělil, že „VOP CZ se k tomuto nyní nebude vyjadřovat“.

Téma psího útulku bude na novojičínské radnici ještě nějakou dobu živým tématem a to i přesto, že jeho výstavba na jiném místě v plánu není. Co bude s tím původně plánovaným jasné není. „V této chvíli žádné jiné využití pro dané území nemáme, město řeší, jak s pozemky naložit,“ dodala mluvčí Machková.