Samotné Dušičky – Památka zesnulých – připadají na pondělí 2. listopadu. Na pořádek a bezpečnost budou dohlížet policisté a strážníci. Zaměřit se chtějí i na dodržování protiepidemických opatření.

„V tuto nelehkou dobu apelujeme na občany, aby dodržovali vládní opatření v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v naší zemi. Nezapomínali, že venku musíme nosit roušky, navíc je povoleno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie.

Dušičky každoročně znamenají rovněž velké dopravní komplikace u hřbitovů i na silnicích. Celé rodiny se přesouvají nejen v rámci obce nebo sousedních měst, ale často míří i do vzdálených regionů.

Na cesty vyrážejí i sváteční řidiči, pro které jde mnohdy o jedinou delší jízdu za rok. Ostatní motoristé by proto měli počítat s jejich nepředvídatelnými reakcemi.