Pavlu Zončovi, soudem vrácenému do funkce děkana, totiž právě skončilo funkční období, ke stejnému dni zároveň abdikoval na svou funkci také druhý z děkanů, Arnošt Martínek.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v souladu s vysokoškolským zákonem přeneslo výkon působnosti děkana Lékařské fakulty na rektora univerzity Jana Latu s účinností od 1. listopadu do doby, než bude zvolen a jmenován nový děkan,“ řekl mluvčí OU Adam Soustružník, podle něhož je tento postup v obdobných situacích standardní. Volbu nového děkana vyhlásil Akademický senát lékařské fakulty na 14. listopadu.