„Rád bych s vámi sdílel jednu osobní věc. Chtěl bych vám sdělit, že mám rodinu. To znamená ženu a dítě. Vnímám a plně žiji svou zodpovědnost za ně,“ přiznal čtyřiačtyřicetiletý kněz před svými farníky kostele sv. Bartoloměje. Ve stejném okamžiku o téže věci informoval věřící také ostravsko-opavský biskup Martin David v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích, kde kněz dříve působil. A poděkoval mu za všechno, co pro katolíky udělal.

Nadřízení Lukáše Engelmanna byli předem informováni. „Podává v těchto dnech žádost o zproštění kněžských povinností, tedy takzvaný odchod z kněžské služby. Odebral se do ústraní. Neslouží už žádné veřejné bohoslužby,“ konstatoval mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.

Kněz se podle svých slov snažil svou službu vykonávat podle nejlepšího vědomí a svědomí. „Především se chci omluvit všem, které jsem pohoršil, šokoval, zklamal, zarmoutil, naštval nebo znejistil. To jsem nechtěl. Je mi to líto, omlouvám se,“ vzkázal nyní už bývalý duchovní správce frýdlantské farnosti, jenž byl vysvěcen na kněze před osmnácti lety. Působil také jako kaplan a jáhen v Místku a jako farář v Ostravě-Třebovicích. Ve Frýdlantu nad Ostravicí byl od léta 2022. Věnoval se mimo jiné handicapovaným a pastoraci poskytoval i homosexuálům.

„Měli jsme ho moc rádi,“ shodli se frýdlantští věřící, které Deník oslovil po jedné z bohoslužeb sloužené v kostele sv. Bartoloměje už místeckým farním vikářem Václavem Rylkem. „Modlíme se za něj, aby dostal výjimku a mohl být dále knězem,“ nechala se slyšet jedna z účastnic mše. Podle další má právo Engelmanna soudit jen Bůh.

„Vím, že jste měli a máte otce Lukáše rádi. Ta bolest a další negativní emoce by neměly zastínit všechno dobré, co udělal ve farnosti i pro další společenství a jednotlivce. Za to jsem mu vděčný,“ pronesl k obci věřících biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David.

O porušení celibátu Lukáše Engelmanna věděl už jeho předchůdce, zesnulý biskup František Václav Lobkowicz. A po nástupu biskupa Martina Davida co čela diecéze přišel kněz probrat další postup i s ním. Následně se rozhodl podat žádost o zproštění závazků vyplývajících z kněžského svěcení a odejít z kněžské služby. Engelmannovu situaci budou řešit až ve Vatikánu.

Po odchodu Lukáše Engelmanna začal ve frýdlantské farnosti sloužit pomocný duchovní Vojtěch Mičan a kněží místeckého děkanátu, a to včetně biskupského vikáře Daniela Víchy. Společenství věřících se dál scházejí. "Biskupský vikář je jim k dispozici pro duchovní rozhovory v době čekání na nového faráře. Pro Biskupství ostravsko-opavské je prioritou, aby toto čekání bylo co nejkratší,“ dodal jeho mluvčí Ondřej Elbel.