O stávající objekty bývalého Středního odborného učiliště lesnického s internátem se od podzimu stará nově vzniklá krajská příspěvková organizace Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, do jejíhož čela byl dosazen někdejší krajský hejtman Miroslav Novák.

Před lety zde měli zázemí budoucí lesníci, pak ale zájem žáků o obor klesal, areál ve středu obce Bílá přestal být v roce 2013 využíván pro školní výuku a stala se z něj turistická ubytovna hlavně pro mládež při různých kurzech.

Stejnému účelu má areál sloužit i po rekonstrukci – budovy jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují rozsáhlé investice. Nevyhovující je především způsob vytápění na tuhá paliva, obvodové stěny jsou nezatepleny a většinu oken je nutné vyměnit.

Ubytovací kapacita by měla zůstat srovnatelná s dnešní, která činí zhruba 180 míst. Na nezájem o ubytování si areál nemůže i díky výhodné poloze v těsné blízkosti sjezdovek stěžovat. Na nadcházející zimní sezonu už má středisko nasmlouváno řadu škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pětidenní pobyt při lyžařském výcviku s plnou penzí vyjde školy na zhruba 150 tisíc korun, a to při ubytování 75 lidí.

V novém uspořádání objektů by původní nový internát měl sloužit jako ubytovací část k využití převážně školskými zařízeními a sportovními oddíly, někdejší starý internát má mít využití k převážně vzdělávacím účelům a rodinné rekreaci. Ubytovací část bývalé školy se má přeměnit v apartmánové typy pokojů. Zmizet by měla budova starých dílen a garáží, čímž se otevře prostor pro výstavbu sportoviště.

Do loňska areál spadal pod Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku, krajští zastupitelé ale rozhodli o zřízení nové organizace.