Vítejte v Dobraticích

Obec Dobratice byla pravděpodobně založena po období vlády Jiřího z Poděbrad, to je konec 15. a počátek 16. století. Vznik obce Dobratice můžeme datovat někdy kolem roku 1512, o čemž svědčí vykopávky keramiky, nalezené v části Šprochovice, jejichž stáří bylo určeno na toto období. První písemná zmínka o obci Dobratice pochází z roku 1580, kdy v Dobraticích seděl Zikmund Tluk z Tošanovic a díl Dobratic náležel k hornodomaslovskému statku. Název obce Dobratice pochází pravděpodobně od jména Dobrata, správce hornodomaslavického statku, který občanstvo a ves zřejmě založil. Důvodem založení vesnice bylo zřízení hospodářského dvora, ovčince a panského mlýna na říčce Lučině a s tím spojený příchod nových osadníků a robotníků, kteří obhospodařovali panskou půdu a robotovali také na novém hospodářském dvoře. V roce 1749 byl název obce Dobrachtitz, později německy Dobratitz.

V roce 1850 bylo k Dobraticím připojeno fojtství Bukovice. Prvním voleným starostou obce byl Ondřej Tvrdý, který svůj úřad vykonával od roku 1850 do 1864. Škola byla založena v roce 1852. V roce 1865 byl vysvěcen kostel sv. Filipa a Jakuba a od roku 1868 se začaly psát dějiny farnosti Dobratice. Železniční trať Frýdek-Místek/Český Těšín byla uvedena do provozu v roce 1888. V roce 1927 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Dobratice. První telefonní linka v obci byla zavedena v roce 1938 a elektrifikace obce byla ukončena v roce 1949. V roce 1951 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Dobratice.

Břetislava Bortlíčka se dá označit za dobratického patriota. Narodil se v rodinném domku, od útlého mládí se angažoval v areálu na hřišti, osobně pamatuje všechny předešlé předsedy TJ Dobratice. Dobře zná i historii tělovýchovné jednoty, kterou v současnosti vede jako předseda. Více v profilu osobnosti dobratického sportu, čtěte ZDE.

Předseda TJ Dobratice Břetislav Bortlíček.Předseda TJ Dobratice Břetislav Bortlíček.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Od roku 1920 patřily Dobratice do okresu Český Těšín. Po Mnichovské dohodě byly Dobratice v říjnu 1938 připojeny k Polsku. Za německé okupace byly Dobratice součástí Německé říše. Po roce 1945 náležely Dobratice do okresu Místek, v šedesátých létech pak byly zařazeny do nově vzniklého okresu Frýdek-Místek. V roce 1980 byly Dobratice připojeny pod střediskovou obec Dobrá. Samostatnost obce Dobratice byla obnovena k 1. 1. 1991.

Obecní znak a prapor byl udělen obci Dobratice dne 3. 12. 2004. Symboliku obecního znaku tvoří figura pluhu představující heraldizovaný přepis historických pečetních znamení obce. Figura bukové ratolesti o pěti listech je mluvící znamení vyjadřující pět sídelních jednotek obce – Bukovice, Dobratice, Hranice, Šprochovice a Podlesí. Barva zlatá a modrá vyjadřuje historickou příslušnost obce těšínskému knížectví neboli k regionu těšínského Slezska. Podrobné záznamy z historie obce Dobratice jsou zaznamenány v obecní kronice, která je vedena od roku 1920.

Starostka Dobratic Alena Kacířová v rozhovoru mluví o tom, že v obci působí několik menších firem, ale většina obyvatel za prací dojíždí. Upozorňuje také na centrum obce, prostor s přírodním charakterem, kde nosným tématem je voda či loni vybudovaný lesopark, který hojně navštěvují místní i lidé z okolí. Také o investicích, které Dobratice plánují, a dalších tématech v rozhovoru se starostkou Dobratic Alenou Kacířovou čtěte ZDE.

Starostka Dobratic Alena KacířováStarostka Dobratic Alena KacířováZdroj: Deník/Jan Smekal

Dobratice v datech

První písemná zmínka o obci: 1580
Počet obyvatel: 1285

Významné osobnosti
: JOSEF TVRDÝ (1829-1917), starosta, spravoval obec 50 let

Zajímavosti
Název obce Dobratice pochází pravděpodobně od jména Dobrata, správce hornodomaslavického statku, který občanstvo a ves zřejmě založil. Důvodem založení vesnice bylo zřízení hospodářského dvora, ovčince a panského mlýna na říčce Lučině a s tím spojený příchod nových osadníků a robotníků, kteří obhospodařovali panskou půdu a robotovali také na novém hospodářském dvoře. V roce 1749 byl název obce Dobrachtitz, později německy Dobratitz. (Zdroj: www.dobratice.cz)

Tip na výlet

Dobratice leží asi 13 km od Frýdku-Místku v nadmořské výšce 350 až 440 metrů nad mořem v podhůří Beskyd na severním úpatí známé hory Prašivé, v údolí tvořeném říčkou Lučinou, východně od Frýdku-Místku. Kromě centrální části je obec tvořena ještě osadami Bukovice, Hranice, Amerika, Podlesí a Šprochovice. Obcí prochází železniční trať vedoucí z Frýdku-Místku přes Dobrou, Hnojník do Českého Těšína. Z obce vedou turistické trasy jedním směrem k Žermanické přehradě, druhým na horu Prašivou.