Ústředním motivem eurobankovky je Zámek Kunín, dominanta obce a turisty vyhledávaná kulturní památka. V době osamostatnění obce byl velmi zchátralý. Od roku 1999 je ve vlastnictví obce Kunín, která se pod odborným dohledem Muzea Novojičínska a Národního památkového ústavu, postarala o jeho záchranu.

„Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí původní zámecké sbírky. Od roku 2004 je zpřístupněn turistům jako instalovaný objekt Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Kromě zámecké expozice jsou návštěvníkům přístupny pokoje s expozicí mapující historii obce Kunín, na kterou navazují prostory Kabinetu přírodnin s expozicí minerálů, zkamenělin, hornin od nás, ale i ze světa,“ připomíná Eva Rusková z Obecního úřadu Kunín.

Zámek náleží k nejcennějším barokním zámkům Moravy a Slezska. Pro hrabata z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt, autor slavného zámku Belveder ve Vídni. Je úzce spjat se jménem majitelky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. „Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký,“ doplňuje Eva Rusková.

Prodej eurobankovky obec zahájí v sobotu 1. května 2021 v 8 hodin. „Vzhledem k epidemiologické situaci je prodej organizován poštou nebo osobně v pokladně Obecního úřadu Kunín. Cena jedné bankovky je osmdesát korun a poštovné. V případě uvolnění současných omezení bude možné zakoupit bankovku také v pokladně zámku,“ dodává Eva Rusková s tím, že objednávky je možno zasílat na mailovou adresu obec@kunin.cz.

K TÉMATU

Suvenýrové bankovky se stávají sběratelským fenoménem nejen v celé Evropě. Jednotlivé emise Euro Souvenir bankovek jsou katalogizovány ve sběratelských katalozích a spolu s limitovaným nákladem jejich sběratelská hodnota v čase stoupá. Bankovka je vyrobena ze stoprocentního bavlněného papíru používaného při výrobě skutečných bankovek. Obsahuje některé ochranné prvky jako pravé bankovky - hologram, mikrotisk, UV ochranné prvky a další. Bankovka je zároveň zajištěna proti případnému zneužití v automatech přijímajících bankovky. Každý kus je unikát díky číslování jako je tomu u pravých bankovek.