„Lidé nejčastěji odhazují plastové láhve, nedopalky a různé obaly," uvádí českotěšínská tisková mluvčí Dorota Havlíková.

„Nedopalky, papírky, plastové lahve, sáčky, použité autobusové jízdenky," vyjmenovává nejčastější „sortiment", který po místních „prasatech" uklízí odpovědní pracovníci, mluvčí magistrátu města Havířov Eva Wojnarová.

„Naši pracovníci rovněž likvidují brlohy a nocležiště po bezdomovcích, uklízejí vyhozený nábytek. Méně příjemný je pak úklid odpadků vytahaných z kontejnerů, které někdy lidé prohledávají," doplňuje.

Nejen zmiňované nedopalky patří k problémům také v Orlové.

„Stačí se projít pod okny a balkóny některých panelových domů nebo v těsné blízkosti vchodových dveří do domu," krčí smutně rameny mluvčí tamní radnice Nataša Cibulková, aby upozornila na další fenomén. „Bohužel se najdou i takoví občané, kteří svůj domovní odpad vyhazují přímo z oken a balkónů."

„Pracuji v Německu, a když se vracívám domů, je mi z toho někdy až smutno. Víte, v Německu by si zkrátka většina lidí něco takového nedovolila. A není to, že by se báli nějakého postihu. Pro ně je prostě přirozené, že své prostředí mají rádi a nebudou si ho přece sami hnusit," vyjádřil se v anketě k problematice jeden z obyvatel Karvinska a podobný odpor sdělili redaktorovi Deníku v pouliční anketě i někteří další lidé.

Jenže odpovědi oslovených měst a konec konců i letmý pohled kolem sebe na kterémkoli sídlišti ukazují, že lidských „prasat" je všude stále dost.

Mezi ty problémové pak patří také mnozí vyznavači žvýkaček. Jejich nepořádek bývá nejčastěji k vidění kolem autobusových zastávek.