Ti často projíždějí tunelem i více než stokilometrovou rychlostí. Se zahájením provozu se počítalo koncem letošního května. Termín se však nepodaří dodržet. Měřit se zřejmě bude až od ledna příštího roku.

Posunutí termínu způsobilo odvolání neúspěšného uchazeče o zakázku, a tedy nemožnost uzavřít smlouvu.

„Nyní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat v procesu zadávání a uzavření smlouvy," sdělil Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký a dodal: „V současné době probíhá podepisování smlouvy. Realizaci zakázky předpokládáme do srpna 2016. Standardní provoz bude zahájen v lednu 2017."

S měřením úsekové rychlosti se původně počítalo již při otevření dálničního tunelu. Instalované zařízení se však nenacházelo v takovém stavu, aby na základě jeho měření bylo možné hříšníky pokutovat.

„Zařízení bylo v pilotním projektu osazeno na zkoušku bez homologace a metrologického ověření. Vzhledem k tomu, že vykazovalo celou řadu nestandardních reakcí a nepřesností, bylo demontováno, opraveno a použito na jiném místě," sdělil Studecký.

V klimkovickém tunelu by se měl objevit ověřený model, který se již osvědčil na jiných místech. Údaje o překročení limitu dostane Magistrát města Ostravy, který přestupek projedná.

Další možnost je, že ho na místě vyřeší hlídka za tunelem, která bude mít informace přímo z dispečinku. Toho, kdo překročí průměrnou osmdesátku, čeká pokuta a trestné body.

O záměru zavést v tunelu úsekové měření informoval již na počátku roku 2015 ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, který tehdy zdůraznil, že měření rychlosti v tunelech je důležité. „Tunely patří k nejrizikovějším místům. Při nehodách hrozí požáry, pro složky integrovaného záchranného systému je zásah v tunelech komplikovanější než jinde," vysvětlil Kužel.