Opravy začnou ještě letos. Bezesporu jedna z největších ostud slezské metropole, nádražní stanice Opava západ, by pak měla získat podobu, jakou známe třeba z historických pohlednic.

Nevzhledná budova, vybavení čekárny minimální, v blízkosti bezdomovci

Současnost? Stará nevzhledná budova, vybavení čekárny minimální, v blízkosti mají svou známou „adresu“ bezdomovci. Sečteno podtrženo, nádraží je zkrátka už dávno za zenitem. O nutnosti rekonstrukce se ale zatím pořád jen mluvilo a jak známo, slibem nezarmoutíš. Na opravy stále nebyly peníze.

Zkraje letošního roku pak přišla pozitivní zpráva, že ledy se začaly hýbat. Finišovalo se s projektovou dokumentací i získáním stavebního povolení. A nyní je to již definitivní: západní nádraží konečně získá nový kabát a obrázek z historických pohlednic uvidíme naživo.

Více už mluvčí Správy železnic Nela Friebová: „Půjde o celkovou rekonstrukci nádražní budovy za účelem zlepšení stavebně – technického stavu a veřejně přístupných prostor. Budova bude bezbariérová, dojde i k jejímu zateplení. Nově zde vzniknou prostory pro potřeby Policie České republiky,“ upřesňuje mluvčí.

Na nádraží se nachází i pobočka České pošty, ta by zde měla být i po opravách zachována. Státní fond dopravní infrastruktury za rekonstrukci zaplatí odhadem 97 milionů korun. „Zahájení prací předpokládáme v závěru letošního roku, dokončení pak v polovině roku 2022. Přesnou výši nákladů upřesní až soutěž na dodavatele,“ vysvětluje Nela Friebová.

Pracovat se však bude nejen na samotném objektu nádraží, ale i v prostoru před ním. Tato revitalizace se už ale ponese pod taktovkou magistrátu.

Nádraží Opava západ

začalo fungovat pod názvem Opava – Centrální nádražní v roce 1872. Tedy v témže roce, kdy zahájila provoz trať ze slezské metropole do Krnova. V roce 1895 pak došlo k jeho propojení se starším nádražím Opava východ.