Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) se v polovině letošního roku uskutečnila jedna z největších organizačních a procesních změn v její historii. Na to, jak se tyto změny odrazí ve fungování pojišťovny v Moravskoslezském kraji, jsme se zeptali ředitele pobočky Aleše Zbožínka.

„Naše pojištěnce, smluvní zdravotnická zařízení i lékaře mohu ujistit, že tato zásadní organizační změna souvisí se snahou VZP být efektivnější. Cílem je, aby fungovala s nižšími provozními náklady a takto uspořené prostředky věnovat na služby pojištěncům a lepší servis lékařům. Jak se říkává, za méně peněz chceme nabídnout více muziky," říká v úvodu Aleš Zbožínek.

Jak se tedy změny dotknou fungování pojišťovny?

Došlo ke sloučení bývalých krajských poboček do jedné, do Regionální pobočky Ostrava, pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Ředitelství regionální pobočky zůstalo v Ostravě. Podstata změny se odehrává především uvnitř pojišťovny. Řada procesů a činností se zcentralizovala a zjednodušila jak na celorepublikové, tak i regionální úrovni. Byly odstraněny duplicity a došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Tím se sníží i provozní náklady. Jak jsem už uvedl, ušetřené peníze můžeme použít na jiné, případně lepší služby klientům.

Když se mluví o šetření, mohou se objevit obavy, zda nedojde k omezení služeb pro pojištěnce. Třeba k zavírání některých klientských pracovišť.

Takové obavy nejsou namístě, rušení nebo omezování klientských pracovišť nehrozí. Svým pojištěncům chceme být naopak ještě blíže, a připravujeme proto rozšíření sítě klientských pracovišť. Pojišťovna chce být a také bude celkově štíhlejší a výkonnější.

Co mohou očekávat od nových „poměrů" lékaři?

Rád bych řekl, že pouze pozitivní věci. Současná situace zejména v úhradách zdravotní péče a smluvních ujednáních je a bude komplikovaná, a to nejenom ve všech třech krajích. Tlak na restrukturalizaci lůžek a zvýšení efektivity nemocnic je silný. Zatímco v první fázi docházelo k rušení opravdu zbytných a neobsazených lůžek a zvýšení efektivity nemocnic, v další fázi se už neobejdeme beze změn ve struktuře sítě zdravotnických zařízení a bez koncentrace péče ve vybraných oborech nebo některých výkonů do vytipovaných přirozených spádových center. Snahou VZP je zabezpečit vyšší kvalitu péče a zejména dodržet její časovou i vzdálenostní dostupnost. V tuto chvíli ještě stále nejsou uzavřena jednání se všemi poskytovateli zdravotní péče a jejich zřizovateli. Jednáme, ale domnívám se, že k dohodě dojdeme až po krajských volbách. Zvláště u nemocnic.

Nová regionální pobočka zahrnuje tři kraje s více než milionem pojištěnců…

Máme samozřejmě nové podmínky i příležitosti, ale také ještě vyšší zodpovědnost. Je nutné využít možnosti a příležitosti, které přinesl vznik takto velkého regionu jako celku, kdy je možné mnohem lépe sledovat a využívat kapacity zařízení dříve v sousedních krajích, účelněji zohlednit přirozenou spádovost a pohyb našich pojištěnců za zdravotní péčí než původně pouze z pohledu jednoho kraje.

Po sloučení tří krajských poboček vám osobně asi práce neubylo…

Musel jsem udělat změny ve svém organizování a plánování času. Pravidelným působením na pracovištích ve Zlíně a Olomouci se snažím být osobně k dispozici jak pro možnost přímého jednání s našimi smluvními partnery či pojištěnci, tak v neposlední řadě také k řešení potřeb a požadavků našich zaměstnanců. Věřím, že to se svým týmem spolupracovníků zvládnu.