Tak došlo k památnému únoru 1948. V šesti historických dnech únorových, poznamenaných na věky významnými okamžiky zasedání sjezdu závodních rad, generální stávkou, ozbrojením lidu a pochodem lidových milicí po ulicích Prahy a jiných měst republiky, byla dovršena vítězná cesta dělnické třídy k uchopení moci. 25. únor se tak stal dnem velikého triumfu našeho lidu, byla vytvořena nová vláda s Klementem Gottwaldem v čele, která přikročila hned k uskutečnění všech opatření, jež byla prospěšná výstavbě socialismu v naší vlasti.

Úvodní text je z kroniky Bílovce. Připomíná 25. únor 1948, kdy začala čtyři desetiletí dlouhá neomezená vláda komunistické strany, která si svou totalitní moc upevňovala i za cenu vykonstruovaných procesů, poprav, mučení a dlouholetých věznění těch, kteří se jí znelíbili.

Z kronik dostupných v elektronické podobě je patrné, jak někde představitelům nového režimu poklonkovali, naopak v některých, například školních kronikách, není o „únorovém puči“ ani zmínka.

Oslavný text, mapující únorové události po jednotlivých dnech, je možno číst v kronice školy v Hladkých Životicích. „… Snad poprvé v dějinách demokracie se podařilo tak poměrně klidnou cestou odstranit skupinu nezodpovědných činitelů, která měla v rukou naše životy a chtěla nám rozvrátit stát… V 11 hodin oznamuje p. prezident dr. Edvard Beneš, že přijímá demisi reakčních ministrů. V 16.15 hodin podepsal p. prezident jmenování nových ministrů. Předseda vlády Klement Gottwald přijíždí na Václavské náměstí a oznamuje radostnou novinu: Boj s reakcí je rozhodnut ve prospěch socialismu,“ uvádí autor zápisu.

V kronice Nového Jičína jsou hlavně zachyceny atmosféra ve městě a také změny a události, které se tam začaly dít v uvedených dnech, obdobné čtení je v kopřivnické kronice, která přibližuje činnost tehdejších akčních výborů a personální změny na postech, z nichž byli vyřazeni národní socialisté a lidovci.

Zajímavé je, že kupříkladu v školní kronice dívčí obecné školy v Příboře není o únorových událostech ani zmínka a stejné je to třeba v kronice školy v Dobešově. V kronice chlapecké obecné školy v Příboře je možné najít o Únoru 1948 jednu větu. Ve většině školních kronik je ale možné najít zápis o oslavách 98. výročí narození T. G. Masaryka, jež bylo 7. března, tedy jen necelé dva týdny poté.

K dokreslení atmosféry té doby na některých místech stačí pročítat další stránky kronik. Třeba opět té bílovecké. Tam stojí, že na podzim 22. listopadu 1948 v předvečer 52. narozenin Klementa Gottwalda v Bílovci uspořádali slavnostní veřejnou schůzi MNV, na níž jmenovali Klementa Gottwalda čestným občanem města Bílovce a radní Alois Myška navrhl odeslání telegramu, jehož text přečetl: „Vážený a milý pane presidente, u příležitosti Vašich 52. narozenin jmenoval Vás pracující lid slezského a opět českého města Bílovce čestným občanem. Zdravíme Vás a prosíme, abyste čestné občanství přijal jako upřímný projev nejhlubší úcty, oddanosti a lásky ke všemu, co jste vytvořil prací pro dobro pracující třídy a příštích generací i svého národa. Velikého vítězství dělníka a sjednocené dělnické třídy nad kapitalismem zůstaneme navždy věrnými strážci.“