Můžete okomentovat dosavadní vývoj dopravní nehodovosti?

Bohužel rok 2018 se co do počtu smrtelných následků u dopravních nehod nevyvíjí vůbec příznivě. Nárůst počtu usmrcených osob při dopravních nehodách je celorepublikový a nevyhnul se ani Moravskoslezskému kraji.

Do poloviny uplynulého týdne zemřelo na silnicích v našem kraji již 48 osob, přičemž dosud nejtragičtější nehoda se stala v časných ranních hodinách v neděli 11. listopadu v obci Nebory, při níž zemřely čtyři osoby.


Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod?

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod se řadí způsob jízdy, kde zahrnujeme například nedostatečnou ohleduplnost a ukázněnost, nerespektování dopravního značení a signalizačního zařízení, držení hovorového zařízení za jízdy, nesprávné otáčení a couvání či nesprávnou jízdu v jízdních pruzích a nedodržení bezpečné vzdálenosti.


Na co se v rámci osvěty a preventivní činnosti moravskoslezská policie zaměřila a dále chce zaměřit?

Moravskoslezští policisté každoročně, zejména v podzimních měsících, zaměřují svou pozornost k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, mezi něž řadíme především chodce a cyklisty. A proč zejména v podzimních měsících? Se zkracováním dne a prodlužováním snížené viditelnosti se snažíme v rámci preventivních dopravně bezpečnostních akcí apelovat na chodce na jejich viditelnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.


Je vidět, že policisté těmto akcím věnují velkou pozornost…

Smyslem těchto akcí je zdůraznit chodcům důležitost jejich viditelnosti nejen mimo obec, kde je to jejich zákonná povinnost, ale také ve městech či obcích, kde mnohdy pouliční osvětlení a další okolnosti – zejména povětrnostní – mohou způsobit, že pro okolí nemusí být vždy dobře viditelní a rozpoznatelní.

Vždyť vhodným umístěním různých reflexních prvků či oděvních reflexních doplňků chrání především svůj život a zdraví. Tyto preventivní akce i se značnou mediální pozorností proběhly v měsíci říjnu a budou pokračovat v listopadu i v prosinci.


V poslední době se mluví o novém fenoménu – sluchátka v uších motoristů. Jaký je váš názor?

Používání sluchátek účastníky silničního provozu, zejména cyklistů a chodců, je v poslední době velice negativní jev, který se rozmáhá zejména u mladší generace.

Musím zdůraznit, že jde o velmi nebezpečné chování v silničním provozu, jelikož značně odpoutává pozornost od okolního dění a vystavuje tak danou osobu nebezpečí kolize, jelikož může způsobit i prostorovou dezorientaci a nesoustředěnost. Samotnou sankcí pro takového jedince může být jeho zranění či usmrcení v případě způsobené dopravní nehody vlivem jeho nepozornosti.