Ve více než třech tisících sudech je podle frýdecko-místeckého magistrátu šestnáct druhů nebezpečných látek, celkem zhruba 650 tun nelegálního a nebezpečného odpadu. Převažují rozpouštědla, emulze, barvy a laky a kapalné hořlavé látky obsahující nebezpečné látky.

Všechny sudy už prošly prvotním vzorkováním, nyní se začnou postupně zpracovávat certifikované analýzy, které jsou nutné pro to, aby barely přebrala konečná zařízení, tedy skládky a spalovny. O dalším postupu se v širším okruhu bezpečnostní rady bude diskutovat v úterý.