„Není pochyb o tom, že dialyzační léčba s sebou přináší určitá omezení pro život každého pacienta. Pacienti musí pečlivě hlídat svůj jídelníček a jejich týdenní režim je často vázán na pravidelné návštěvy dialyzačního střediska. Neznamená to ale, že by si pacienti s onemocněními ledvin nemohli dopřát dovolenou. Pouze je zapotřebí zajistit si dočasně možnost dialyzační léčby v dané lokalitě, což v Jeseníkách není problém," vysvětluje primář Dialýzy Šumperk Petr Schlemmer.

Jak doplnil, v Šumperku nabízejí ambulantní nefrologickou péči, hemodialýzu, hemodiafiltraci i peritoneální dialýzu. Veškerá léčba je přitom i při dočasné změně střediska standardně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pacienti s obtížemi ledvin si tak mohou užívat relaxace v nejznámějších moravských termálních lázních Velké Losiny, odkud dokonce mohou využít bezplatný odvoz na dialýzu, ale i kdekoliv jinde v Jeseníkách.

Zájemci o dočasnou dialyzační léčbu, ať už v průběhu prázdnin, nebo i kdykoliv během roku, se mohou hlásit na telefonním čísle 583 332 821 nebo na e-mailové adrese dialyza@dls.agel.cz, kde zjistí veškeré podrobné informace, rezervují si termíny a dohodnou si s personálem na podrobnostech.