„Pokud majitel nereaguje na výzvu, aby auto dal do pořádku, odtáhl bych ho a bez servítek sešrotoval. Nejenže to esteticky vypadá hrozně, ale tyto vozy hlavně zabírají parkovací místa potřebným, což lze cítit především na sídlištích. Parkoviště jsou zaplněné a lidé často i kvůli těmto nezodpovědným majitelům nemají kde zaparkovat,“ komentoval třiasedmdesátiletý důchodce, jenž jmenoval i několik příkladů ze svého okolí: „Často chodím nebo jezdím na kole a všímám si toho. Jeden z vraků stojí například v Kateřinkách v těsném sousedství hřiště místní sokolovny. Další dva jsem pak postřehl u supermarketu Billa. Celkově je toho ale více.“

Delší dobu odstavená auta odstraňují z ulic i odtahové služby. Své o tom ví například Asistenční odtahová služba HM, která má svou provozovnu v Opavě i ve Vítkově. „Týdně řešíme v opavském okrese jeden až dva vraky. Jedná se nejen o automobily po dopravních nehodách, ale třeba právě i vozy, které jsou technicky nezpůsobilé a stojí delší dobu na komunikacích. Netýká se to jen větších měst, ale i vesnic, je to všude. Volají nás přímo majitelé automobilů, jsme partnery všech pojišťoven, odtah je tak placen z pojistky,“ řekl majitel odtahovky Jan Mýlek.

Stojí-li vrak na území města někde na travnaté ploše, spadá kompetence jeho odstranění pod odbor životního prostředí. „Letos jsme řešili jen jeden takový případ,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková. Pokud je auto odstaveno přímo na komunikaci, zabývá se tím odbor dopravy. „Jako správní úřad zasíláme buď majiteli nebo neznámému vlastníkovi na úřední desku výzvu k odstranění vraku. Posouzení, zda se v daném případě jedná, nebo nejedná o vrak, vychází z metodiky,“ doplnil Dalibor Novotný z odboru dopravy města Opavy.

Kdy se auto považuje za vrak?

Jako vrak označujeme vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. K tomu, aby mohlo být znovu pojízdné, by muselo dojít k výměně nebo opravě podstatných částí mechanismu nebo konstrukce. Vozidlo, jehož majitel se jen opozdil s technickou prohlídkou, vrakem není. Do kategorie vraků se pak nepočítají ani auta, jejichž SPZ uložil majitel dočasně do depozitu. Taková auta ale nesmějí parkovat na silnici.