Oprava nádrže kašny trvala déle než tři měsíce. Spočívala v umístění nové betonové desky a ošetření jednotlivých částí tělesa kašny. Podle Jindřišky Luchesi, která má na starosti památkovou péči na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, byla důvodem opravy netěsnost nádrže kašny, praskání kamene a narušení statiky kašny vlivem růstu lip nacházejících se nedaleko kašny.

Počasí v sobotu 7. listopadu 2021 lákalo k výletům. Jedním z cílů turistů byla Lašská naučná stezka v Kopřivnici s Bezručovou vyhlídkou či hradem Šostýn.
Rybník, vyhlídky, opevnění: Gotický Šostýn nad Kopřivnicí láká i rodiny s dětmi

„Odborná firma provedla nejprve demontáž sochy Neptuna, podstavce a sloupků. Poté následovalo rozebrání tělesa kašny, kamenných bloků a jejich převoz do ateliéru, kde byly jednotlivé části pečlivě očištěny především od betonových tmelů a ocelových vložek. V mezičase probíhaly práce na náměstí, kde byla umístěna nová železobetonová základová deska a proběhly další přípravné práce. V minulém týdnu byly jednotlivé segmenty kašny, podstavce a socha převezeny zpět na původní místo a osazeny na novou základovou desku,“ popsala průběh prací Jindřiška Luchesi.

Stezka k pramenu Odry na Libavé
Stezka k prameni Odry na Libavé získala ocenění. O víkendech je přístupná

Před zimním obdobím bude nutné ještě provést izolaci dna, stěn a spár kašny. Do provozu má být kašna uvedena na základě požadavku památkářů až na jaře příštího roku. Náklady na opravu kašny jsou vyčísleny ve výši 1,6 milionu korun.