Podle Martina Viláška z Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě je „krvavý Měsíc" trochu nadneseným označením pro úplné zamění Měsíce.

K tomu začalo docházet v pondělí ve 4 hodiny a 11 minut, maximum pak nastalo ve 4 hodiny a 47 minut.

„Když Měsíc vstoupí do zemského stínu, je velmi slabě osvětlován Sluncem. Toto sluneční světlo Měsíc odráží. To proto, že světlo prochází zemskou atmosférou. V ní pak dochází k lomu světlených paprsků ze Slunce a modrá část slunečního světla se odchyluje mimo dráhu k Měsíci a přiklání se hlavně červená část slunečního světlo. Proto je zemský stín hodně zabarven do červena," vysvětlil Martin Vilášek.

Jak dodal samotné zabarvení Měsíce závisí na průzračnosti zemské atmosféry a na obsahu prachu ve vzduchu. Další zatmění Měsíce nastane v červenci roku 2018. Kombinace zatmění a superúplňku je ještě vzácnější, dočkáme se ho až v roce 2033, přičemž ta předchozí nastala v roce 1982.