Tento provoz tak čeká přestavba hasicí věže dvou koksárenských baterií. Investici v hodnotě 34,5 milionu korun zhotoví místní firma Hutní projekt Frýdek-Místek, s níž huť nyní připravuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Ekologizace hasicí věže sníží množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek pod limity Evropské unie.

„Evropská unie stanovila pro koksovny limit vypouštěného prachu pod 25 gramů na tunu vyrobeného koksu, nová investice množství vypouštěného prachu stlačí pod 18 gramů na tunu. Za snížení množství vypouštěného prachu hluboko pod stanovené limity nám poskytla Evropská unie na tento projekt 50procentní dotaci," upřesnil Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava.

Nová ekologická opatření posílí a zefektivní zachytávání prachových částic, které vznikají při chlazení žhavého koksu, když se voda přemění na páru. Součástí investice je také výměna obložení hasicí věže a nainstalování nových, nerezových nádrží na vodu. Z bezpečnostního a technologického hlediska se jedná o unikátní stavební projekt.

„Provoz koksovny, a tudíž i věže se v průběhu výstavby nemůže zcela zastavit, proto jsou po dobu 33 dní naplánovány pravidelné osmihodinové odstávky koksovny. Pouze během nich může probíhat výstavba a stavební práce musí postupovat tak, aby činnost provozu neovlivnily. Stejně jako ostatní podpořené projekty, i tento musí být spuštěn do konce roku 2015. Předání hotového díla je naplánováno na listopad po předchozích garančních zkouškách," doplnila mluvčí huti Barbora Černá.