Zásluhu na tom má především fakt, že se do regionu přistěhovalo více lidí, než kolik odsud odešlo jinam. Frýdek-Místek je jediným okresem kraje, který vykázal kladný přírůstek obyvatel stěhováním. Menší roli hrál přirozený přírůstek obyvatelstva.

Počet obyvatel okresu se přehoupl už přes 214 tisíc, v celém Moravskoslezském kraji žilo k 30. září téměř 1,204 milionu lidí. „Výsledná záporná salda přirozené, migrační i celkové zůstávají v absolutním vyjádření i nadále jedny z nejvyšších v celé České republice, přesto jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně nižší. Nadále pokračovala tendence nárůstu počtu sňatků a poklesu počtu rozvodů,“ zhodnotil celokrajské výsledky Jan Dehner z Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Nejcitelnější úbytek obyvatelstva zaznamenalo v kraji sousední Karvinsko, kterému za prvních devět měsíců roku ubylo přes tisíc obyvatel.