Vyhrajte třídní zájezd na natáčení pořadu Hlas Česko Slovenska!

Co proto musíte udělat:

Poslat na e-mailovou adresu hlasovani.ms@denik.cz skupinové foto vaší třídy (minimálně 7 osob) do 22. dubna 2012.

Redakce v pondělí 23. dubna vylosuje z došlých fotografií výherce, kteří se 29. dubna 2012 budou moci zúčastnit natáčení pořadu Hlas Česko Slovenska v Praze.

Soutěž Deníku

Stručná pravidla soutěže:

1. Každá třída může do soutěže přihlásit pouze jeden snímek.

2. Fotografii je nutno zaslat do 22. dubna 2012 na e-mailovou adresuhlasovani.ms@denik.cz.

3. Zároveň s fotografií je nutné uvést jméno a příjmení jejího autora a jeho kontaktní údaje a uvést alespoň jednoho zástupce třídy (pokud se nejedná zároveň o autora fotografie - v tom případě je nutné tuto skutečnost při přihlašování sdělit).

Je nutné uvést jméno a příjmení zástupce třídy, adresu školy, třídu, kterou zastupuje, a kontaktní údaje – číslo mobilního telefonu, na kterém bude zástupce třídy k zastižení pro komunikaci s redakcí Deníku, a jeho e-mail. 
Zástupce třídy musí být žákem přihlášené třídy  zároveň se musí jednat o osobu starší 15 let.

4. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 15 let.

5. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím poskytnutých fotografií pro potřeby společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

6. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

7. Organizátorem soutěže je společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 

8. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční náhradu. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.