„Jedná se zejména o plochy vodní a ostatní plochy v místech křížení přiváděče s komunikacemi a mostními objekty a plochy určené pro zařízení staveniště. Náklady na tyto práce se předpokládají ve výši 700 tisíc korun a budou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Přiváděč tvoří umělé koryto vybudované v padesátých letech. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice.

Technický stav přiváděče se vlivem postupujících let zhoršuje. Značná část vody kvůli erozním rýhám v betonovém korytě uniká do podloží.

„Po celé délce přiváděče se nachází obslužné komunikace, používané pro přístup k přiváděči a k přilehlým polím. Příjezdy ke staveništi jsou řešeny po dohodě s obcemi Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty tak, aby nedocházelo k nadměrné zátěži obydleného území,“ doplnila mluvčí Povodí Odry.

Příprava stavebních prací je ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby. Práce na první etapě opravy přivaděče, a to od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách po most v Dobraticích, by měly začít v dubnu. Hodnota zakázky činí 125 milionů korun.