Zatímco koncem roku 2014 dosahoval počet prasat v našem kraji podle údajů České statistického úřadu (ČSÚ) téměř 58 tisíc kusů, loni v prosinci to už bylo jen 37,8 tisíce kusů.

Současná výkupní cena v Moravskoslezském kraji činí 24,50 koruny za kilogram živé hmotnosti.

Farma Stonava skončila s chovem prasat loniPrávě kvůli stále se snižujícím výkupním cenám vepřového masa skončil loni po mnoha letech s chovem prasat i majitel Farmy Stonava Tadeáš Koch.
„Ukrajina a ruské embargo nám zlomily vaz. To fakt nešlo. Musel bych na každý kus doplácet osm set korun," vysvětlil důvody Tadeáš Koch.
Ceny vepřového podle něj padají pořád. „Počátkem loňského roku byla výkupní cena 29 nebo 30 korun za kilo vepřového, a dnes je dokonce asi 25 korun," říká podnikatel, jehož chov čítal až pět tisíc prasat. V minulosti podnikatel propojil chov prasat a výrobu bioplynu z kejdy, kterou při chovu prasat produkoval. Dnes, aby mohl bioplynku provozovat, musí kejdu dovážet. (toj)

„Za takovou cenu ani nejšpičkovější chovatel jatečné prase nedokáže vyprodukovat. Nejlepší chovatelé produkují někde okolo úrovně třiceti korun za kilogram," upřesnil Jan Stibal.

Hlavním důvodem, proč je cena prasat tak nízká, je podle něj výroba v EU.

„Zatímco v ČR je soběstačnost na úrovni 50 procent a zdá se, že bude dál klesat, celá Evropa produkuje o deset procent vepřového masa více, než je schopna zkonzumovat. Za normální situace se daří přebytky dobře umísťovat na trhy mimo EU (jihovýchodní Asie, Rusko, Japonsko). Bohužel více než rok je kvůli sankcím a kontrasankcím zablokován ruský trh a současná situace je následkem tohoto výpadku," uvedl Jan Stibal.

Dovozy: z Německa, Belgie i Nizozemska

Pokud jde o dovozy, nejsou podle něj ani v případě zemědělců v našem kraji překvapivě největším problémem dovozy z Polska.

„Největší objem je dovážen z Německa. V poslední době přicházelo na náš trh i hodně levného masa z Belgie a Nizozemska. Jedním z důvodů je i to, že se dováží maso pro výrobu tedy maso s nízkou kvalitou, případně zmražené maso. Takové maso má nižší cenu," doplnil Jan Stibal.

Podle ČSÚ jsou ale dovážena i kvalitní chlazená masa.

„Je těžko pochopitelné, že je mnohem levnější maso dováženo ze zemí, kde jsou ceny prasat stejné jako u nás nebo jen mírně nižší. Dovezené maso je přitom levnější třeba o 15 korun na každém kilogramu. Je ekonomickou záhadou, jak se toho dá docílit, když navíc musíte počítat i s náklady na přepravu. Dá se předpokládat, že přinejmenším část tohoto masa přichází nelegální cestou," je přesvědčen Jan Stibal.

Nešťastný systém dotací

Dalším významným faktorem jsou podle ředitele svazu chovatelů prasat dotace. Zatímco u ostatních potravin existuje takzvaná společná zemědělská politika, v případě vepřového a drůbeže to neplatí.

Každá země si definuje a zajišťuje dotace z vlastních prostředků.

„Jde do určité míry o soutěž v dotacích a země, která v ní vyhraje, vyváží maso do ostatních zemí. Je to nešťastný systém, který ve finále vede k tomu, co jsem zmiňoval na začátku jako hlavní problém k velké nadvýrobě v některých zemích. Pro příklad: Dánsko vyrobí šestkrát více vepřového, než spotřebuje, Belgie a Nizozemsko přibližně dvakrát. Jen samo Německo za posledních 10 let zvedlo soběstačnost o 20 procent," sdělil Jan Stibal.

O tom, že je za vývojem výrazný vliv dotací, svědčí podle něj i to, že ve všech nových zemích EU produkce rychle klesá, a naopak roste dovoz ze starých zemí, které zvyšují výrobu.