Půltuctu puštíků bělavých

Chovný pár puštíků bělavých (Strix uralensis macroura), který obývá voliéru v zázemí, letos odchoval šest mláďat. Zatím neznáme pohlaví, ale už víme, že tři mláďata budou vypuštěna do přírody, a to v rámci repatriačního projektu „Habichtskauz Wiederansiedelung“.

Projekt na posílení divoké populace druhé největší sovy Evropy probíhá v Rakousku od roku 2009. Ostravská zoo je do něj zapojena od roku 2014 a doposud bezplatně poskytla 28 mladých puštíků. Většina z nich byla vypuštěna do rakouské přírody, část jich zůstala v chovatelské základně projektu. Zbylá tři letošní mláďata poputují do jiných zoologických zahrad.

Desítka sov pálených

V chovatelském zázemí jsou umístěny i dva páry sov pálených (Tyto alba guttata), které odchovaly celkem deset mláďat. Všechna už byla převezena do Záchranné stanice v Bartošovicích a v nejbližší době budou vypuštěna do přírody. Do projektu návratu sovy pálené do ČR je zoo zapojena už téměř 30 let. Celkem poskytla 533 mladých sov pro vypuštění.

První mládě nejmenší evropské sovy

Chovný pár kulíšků nejmenších (Glaucidium passerinum) získala zoo teprve v loňském roce a hned v následující hnízdní sezóně odchoval své první mládě. Při první veterinární kontrole byla mláděti odebrána krev na rozpoznání pohlaví. Jedná se o samičku. Rodinu kulíšků mohou návštěvníci pozorovat v komplexu voliér na Cestě vody, která je ale dočasně uzavřená kvůli popadaným stromům po větrné smršti, která se přehnala Ostravskem minulý týden.

Tři mláďata sýčků

Sousedy kulíšků na Cestě vody jsou sýčci obecní (Athene noctua noctua), kteří odchovávají tři mláďata. Tady už chovatelé také znají i pohlaví, jsou to dva samci a jedna samička.

Čtveřice mláďat u sýců

Z druhé strany sousedí s kulíšky sýci rousní (Aegolius funereus), kterým se letos podařilo odchovat čtyři mláďata, zatím neznámého pohlaví.

Dvě mláďata největší sovy Evropy

Ve voliéře výrů velkých (Bubo bubo) naproti expozice Wanderu mohou návštěvníci pozorovat dvě letošní mláďata. Výři na rozdíl od většiny ostatních sov nehnízdí v budce, takže mláďata jsou lépe pozorovatelná, v případě výrů i vzhledem ke své velikosti. Zatím jsou obě v prachovém peří, které jim bude postupně přerůstat peřím obrysovým. V minulém týdnu proběhla veterinární kontrola spojená s odběrem krve i u nich, ale na výsledky pohlaví ještě chovatelé čekají.

Samice sov zasedají na snůšky po snesení prvního vejce a postupně snášejí další, což znamená, že mláďata se líhnou postupně i v několikadenních intervalech. To vede k poměrně výrazným velikostním rozdílům mladých sov. Tato hnízdní strategie má zaručit, že v případě nedostatku potravy přežijí alespoň ta nejstarší a nejsilnější mláďata.