Po dobu uzavírky bude provoz pro osobní automobilovou dopravu do 7,5 tuny veden obousměrně po Potoční ulici, kde provoz bude řídit světelná signalizace. 

Nákladní automobilová doprava nad 7,5 tuny je odkloněna objízdnou trasou ve směru na Fulnek. Pro pěší bude vybudovaná provizorní lávka přes řeku Odru v blízkosti rekonstruovaného mostu. Po dobu uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky na Masarykově náměstí a v Komenského ulici. V obou směrech bude obsloužena zastávka na Skřivánčí ulici.

Po dobu rekonstrukce mostu bude umístěno dopravní značení „Průjezd zakázán“ mezi Nadační ulicí a místní částí Odry-Loučky. V průběhu rekonstrukce mostu rovněž dojde k postupné opravě povrchu silnice I/47, a to od železničního přejezdu na ulici třída Osvobození po Hranickou ulici.