Pan Jiří z Moravské Ostravy bydlí v bytě patřícím společnosti RPG už desítky let. Když na něj v těchto dnech zazvonili pracovníci najaté firmy s tím, že přišli jeho byt přeměřit, nestačil se divit.

„Vždyť plány od našeho bytu musí mít RPG u sebe a nic se v něm nezměnilo, tak proč by se měl znovu měřit?“ poznamenal pan Jiří.

Stejné reakce podle zjištění Deníku vyvolal projekt pasportizace bytového fondu i u některých dalších nájemníků, kteří bydlí u RPG. Začaly se mezi nimi šířit dohady o tom, proč tato společnost najednou potřebuje znát přesné rozměry bytů.

Spekulace: prodej. Skutečnost: ověřit stav bytů

K nejčastějším spekulacím patří to, že se vše připravuje k prodeji bytů někomu dalšímu, nebo že chce RPG žádat o nějaký úvěr, a proto potřebuje mít k dispozici aktuální podklady ke svému majetku.

Podle mluvčího RPG Petra Handla se ale „inventura majetku“ dělá kvůli tomu, aby se ověřil skutečný stav bytů, který se mohl za desítky let změnit řadou stavebních úprav provedených nájemníky.

„Stále platí, že žádný rozprodej bytového fondu RPG se nechystá. Co se týká úvěrů, ty samozřejmě využíváme, neboť pro tak rozsáhlé investice do regenerace bytového fondu, jaké provádíme my, je zapotřebí využívat i externích zdrojů financování. Nicméně se získáváním těchto financí na potřebné opravy pasportizace přímo nesouvisí,“ vyjádřil se Petr Handl.

Další nájemkyně, která rovněž žije v bývalém bytě OKD už několik desítek let, pak v souvislosti s přeměřováním začala mít ještě jinou obavu. „Chtějí snad zjistit, že mám byt o něco větší, než mají v papírech, aby mi mohli zase zvýšit nájem?“ zeptala se starší žena, která nechtěla zveřejnit své jméno.

Tuto možnost mluvčí Handl nevyloučil, na druhé straně však poznamenal, že zřejmě půjde jen o ojedinělé případy. „Pokud by přeměření bytu odhalilo rozdíl mezi skutečnou a účtovanou plochou, pak by k úpravě výše nájemného mohlo dojít, ale neočekáváme, že by takových případů bylo hodně. Pokud by se přesto objevily, budeme je řešit individuálně,“ konstatoval.

Inventura bytů RPG má zefektivnit investice do oprav

Projekt pasportizace se týká všech bytů, společných prostor a nebytových prostor v domech RPG. Tato akce probíhá už od konce roku 2010 a měla by skončit do konce května letošního roku.

„Pasportizace se provádí především proto, aby bylo možné správně rozvrhnout a nasměřovat další investice do oprav. Ověřujeme technický stav domů a bytů, dále provádíme přesné zaměření za účelem ověření skutečného stavu s dostupnou dokumentací,“ vysvětlil tiskový mluvčí RPG Petr Handl.

Podle jeho dalších slov dochází také k označení bytů, sklepů a schránek evidenčními štítky s QR kódem (digitální kód pozn. redakce). Toto opatření je důležité pro snadnější orientaci techniků, kteří jezdí opravovat nahlášené závady. Kromě toho slouží pasportizace také ke kontrole řádného užívání bytů.

Součástí přeměřování je i focení v bytech. K němu má ale docházet pouze tehdy, je-li odhalena nějaká závada a je zapotřebí ji zdokumentovat. „Nájemníci nemusejí mít v žádném případě strach z narušení soukromí,“ dodal Handl.