Celková délka opravované silnice, která dostane nový asfalt, je 4,7 kilometru. Součástí stavby je provedení čištění příkopů, lokálních sanací, betonových zálivů, výšková úprava šachet a vpustí, oprava žulových kostek, instalace svodidel a vodorovného dopravního značení. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, stavba je spolufinancována z evropských zdrojů. Práce by měly být dokončeny nejpozději do 21. října a budou probíhat za částečného omezení provozu. V místě stavebních prací bude silniční provoz zúžen do jednoho pruhu a přednost bude upravena pomocí přechodného značení.