Sjezdy na řece Moravici mají obrovskou tradici. Bývá jich několik za sezonu, včetně jejího odemykání a zamykání. Jenže se ke smůle všech milovníků vodního sportu může stát, že v budoucnu se oficiálně na Moravici podívají třeba jen jednou za rok na zářijovém ukončení splouvání.

STÍŽNOSTI RYBÁŘŮ

Důvod? Rybáři si stěžují, že po vodáckých akcích zůstávají v řece uhynulé ryby nebo raci. „V loňském roce byly členy Českého rybářského svazu pozorovány ve vodních tocích Moravice a Ostravice výrazné úbytky rybí osádky, zejména plůdkového společenstva. Úhynu ryb a raků předcházelo řízené vypouštění vody z přehrad. Své stanovisko k tomuto vydal také Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Konstatovali jsme, že každý, kdo realizaci sjezdů, které by mohly být škodlivým zásahem do přirozeného vývoje chráněných druhů živočichů, zamýšlí, musí si opatřit povolení,“ přibližuje mluvčí kraje Nikola Birklenová.

TEPLOTNÍ ROZDÍLY

Kraj zmínil i to, že v poslední době přibývá letních sjezdů, které mohou narušovat rozmnožovací proces ryb, a to poklesem teploty vody, ke kterému dochází při vypouštění z přehrad.

„Teplotní rozdíly se prohlubují díky stále teplejšímu a suššímu počasí. Orgány ochrany přírody nechtějí bránit pořádání vodáckých akcí na Moravici a Ostravici, nicméně je potřeba stanovit pravidla, za kterých je vypouštění vody z přehrad v létě možné s ohledem na vzácné živočichy, kteří v řekách žijí,“ dodává Nikola Birklenová.

Povolení vyžaduje od organizátorů sjezdů Povodí Odry a pořadatelé si jej musí vyřídit právě na krajském úřadě. „Pokud výjimka a stanovisko nebudou součástí žádosti, nebudeme vodu pro vodácké akce v termínu od 1. dubna do 31. srpna vypouštět,“ konstatuje mluvčí povodí Šárka Vlčková.

VODÁCI: JE TO LEŽ

Jenže vodáci mají na celou záležitost opačný názor. Předseda spolku Campanula vodáci Adam Šindler, který sjezdy na Moravici a Ostravici pořádá, považuje informace o úhynu ryb za nepravdivé.

„Nikdo to nikdy nezaregistroval. Ani já. Osobně jsem na každém splutí Moravice a po každém sjezdu kontroluji úklid a vše ostatní. A mohu přísahat, že jsem v řece nikdy žádné uhynulé živočichy nespatřil. Nebyly pořízeny fotografie a není to ničím podloženo. Je to lež. Rybí osádku podle rybářů decimuje také vydra a ne studená voda,“ říká.

Ke změně teplot ve vodě pak podle něj navíc dochází zcela běžně, třeba i když jen zaprší. Tuto skutečnost může doložit měřením v Brance u Opavy. „Data i za dohledatelné roky zpátky ukazují, že běžným deštěm se teplota v řečišti může i s průtokem změnit klidně o sedm, osm stupňů. Další věc je, že živočichové, kteří v Moravici žijí, si za ty roky, co jsou přehrady postavené, nějakým způsobem na život a změny teplot zvykli. Kdyby tam k úhynu docházelo, tak po 15 letech letních sjezdů a 50 letech sjezdů v dubnu a květnu, dojdeme logicky k tomu, že už by tam žádný živočich nežil,“ míní.

POSUDEK A POVOLENÍ

Flintu do žita ale nehází a na kraji bude o povolení pokaždé žádat. Navíc již oslovil také autorizované osoby, které by mohly udělat nový posudek a nová, přesnější měření.

„Není pravda, že v posledních letech se sjezdy množily. Ucelený kalendář od dubna do září existuje 13 let. Z toho vyplývá, že studii má provést ten, kdo chce akce zakázat a ne malý vodácký spolek,“ říká. Studie by trvala alespoň rok, dva a odhadem vyjde na nejméně 100 tisíc korun. Proto nyní zvažují její financování. Ve hře je i zřízení transparentního účtu.

„Ozvali bychom se třeba i cestovním kancelářím, které tam komerčně fungují. Jsou tam kempy, ubytovací zařízení, hospody. Za ty roky se na vodácké sjezdy na Moravici nabalilo mnoho subjektů, takže po nějakých menších částkách bychom peníze mohli dát dohromady. Uvidíme,“ dodává Adam Šindler. 

AKCE VODÁKŮ V MS KRAJI:

Novoroční sjezd Olše Posejdon 2020:

Otevírání vodácké sezony 2019 na Moravici

Sjezd řeky Ostravice

Otevření vodácké sezony v Bohumíně