Během příštích minimálně tří let předpokládá město jako zřizovatel divadla citelný výpadek ve svém rozpočtu. „Máme povinnost udržet základní povinnosti vůči občanům a teprve potom musíme zajišťovat všechny ostatní věci, ať už pro kulturu nebo pro sport a to nebude lehké,“ konstatoval primátor města Tomáš Navrátil na posledním jednání zastupitelstva.

Připustil, že největším tématem na přetřesu je právě dvousouborové divadlo, které má pro Opavu bezesporu obrovskou tradici, historii a prestižní význam. „Naše město se může právem pyšnit druhým nejstarším divadlem s profesionálními soubory, což je při jeho velikosti věc nevídaná i neslýchaná i v tak vyspělých zemích, jako je Japonsko nebo USA,“ připomíná divadelní klavíristka Libuše Vondráčková. 

Upozorňuje, že divadelníci nežijí v nějakém skanzenu a věří, že se spousty nejenom Opavanů chtějí do Slezského divadla zase vrátit a poslouchat své oblíbené operní sólisty. Věří, že se případný virus nekulturnosti podaří s podporou politiků úspěšně odvrátit. Požadavek města k divadlu na úsporu 54 milionů korun je však pro tuto vlajkovou loď opavské kultury v její současné podobě jednoznačně likvidační.

Primátor slíbil, že bude s vedením divadla znovu hledat varianty řešení problému a možnosti divadla nejenom v šetření, ale i ve vydělávání peněz. „Opavské divadlo musí vyjíždět i ven a hledat si vlastní zdroje. Mimo hrací plán by mělo vystupovat iniciativněji v dalších akcích pro veřejnost. Ředitel Ilja Racek mi už možné návrhy avizoval,“ míní Tomáš Navrátil s tím, že financování musí být vícezdrojové, tedy společné s krajem a státem.

Opoziční zastupitel Jan Stanjura volá po projednávání divadelní situace na úrovni zastupitelstva. „Když byla krize v SFC, okamžitě bylo svoláno jednání zastupitelských klubů a do měsíce i mimořádné zastupitelstvo. Divadlo je v Opavě celá staletí a vy se k němu chováte, jako by to byla nějaká podřadná příspěvková organizace. Co chcete řešit v průběhu sezony? Promrhali jste celé léto a teď začnete šermovat směrnými čísly. Proklamace, že šetříte, kde se dá, jsou jen proklamace. Proč platíte horentní sumy za externí právní služby, když město má svůj fungující právní odbor?“ sahá zastupitel Jan Stanjura radním do svědomí.

Argument primátora ohledně finanční podpory sportovních klubů zejména pro výchovu mládeže ke sportu je sice na místě, ale přesně totéž platí i pro divadlo, které představeními pro školy vychovává mládež zase ke kultuře. Že mají Opavané své divadlo rádi a fandí mu, dokázali před několika dny svou masivní účastí na zcela zaplněném Horním náměstí při úvodním programu k přivítání nové sezony. Slezské divadlo se stalo dokonce i předmětem prezentace ostravského lídra ČSSD Petra Kajnara.

„Podpoříme Opavské divadlo. Získáme finance pro třetí největší divadlo v kraji z krajského rozpočtu. Není nadále možné, aby bylo financováno z rozpočtu města,“ slibuje kandidát pro krajské volby. Vývoj situace kolem Slezského divadla bude redakce nadále sledovat. Opera a činohra prostě k Opavě nedílně patřila a patří. Doufejme, že i dál patřit bude.