Jedna velká obří univerzita, která nabídne unikátní spojení technických a humanitních oborů. To byl cíl dlouho plánovaného sloučení dvou ostravských vysokých škol Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák ale včera uvedl, že v současné době spojení škol nepovažuje za nutné.

„To však neznamená, že je po všem. Chystáme společné projekty a chceme úzce spolupracovat, ovšem v současné době ne ,pod jednou značkou'," konstatoval rektor Ivo Vondrák.

Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v daném okamžiku není jasné a podložené, že spojením škol by došlo ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. „Hledejme cestu ve spolupráci v oblasti vědy. To teď považuji za klíčové," podotkl Vodrák. Připustil také to, že škola si nedovede představit ztrátu zavedené značky.

„V dotazníkovém šetření se ukázalo, že jednasedmdesát procent zaměstnanců sloučení odmítá," řekl Ivo Vondrák.

Zcela opačný názor má na celou věc rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Je přesvědčen o tom, že školy by se za každou cenu měly spojit.

„Také studie potvrdila, že by po spojení univerzit došlo k upevnění jejich postavení. Taková možnost se už nebude opakovat, nehledě na to, že ji podpořilo i ministerstvo školství," tvrdil Močkoř a dodal: „Díky této podpoře bychom měli jednoznačně lepší podmínky."

Připojit, ne sloučit

Podle slov rektora Vondráka má navíc VŠB-TUO oproti OU mnohem delší historii, více studentů i vyšší příjmy z vědy a výzkumu. Připouští tedy možnost, že OU by se měla k VŠB-TUO připojit, a ne se s ní sloučit.

Jiří Močkoř však tuto variantu jednoznačně odmítl. Konstatoval, že konkrétní podmínky slučování měly zaznít až letos. „Naše akademická obec se zatím nevyjadřovala k tomu, zda je pro, či proti sloučení. Měl jsem za to, že teprve letos se zveřejní konkrétní podoba, jak by spojení škol mělo vypadat," zmínil Jiří Močkoř s tím, že teprve pak chtěl znát názor svých kolegů.

Ostravská univerzita má šest fakult, na kterých studuje zhruba deset tisíc lidí. VŠB- -TUO má o jednu fakultu více a oproti OU, kde se učí především humanitní obory, je orientována na technické a ekonomické obory. Škola má také dvakrát více studentů.