Národní přírodní rezervace Rejvíz byla díky unikátním rašeliništím vyhlášena už v roce 1955. Platí tam nejvyšší stupeň ochrany přírody. Přestože Rejvíz leží v Jeseníkách v nadmořské výšce 800 metrů, už sem začal pronikat kůrovec.

Správa CHKO Jeseníky vydala Lesům ČR souhlas s kácením napadených stromů na Rejvízu i s použitím chemie při likvidaci kůrovce. Ekologové tvrdí, že tímto krokem byl porušen zákon. Prý nebyl odborně přezkoumán dopad těchto opatření na přírodu.

„I tyto poslední ostrovy divočiny jsou nyní poškozovány používáním jedovatých látek a kácením stromů. Odpovědnost za to nese vedení Správy CHKO Jeseníky. My apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby škodlivou činnost zakázalo a zajistilo v Jeseníkách fungující systém ochrany přírody,“ uvedl Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Podle něj je řešení boje s kůrovcem na Rejvízu významný precedens, protože lýkožrout brzy zasáhne i další rezervace, kde zákony dosud garantují přirozený vývoj přírodních procesů.

Ekologové se obávají, že pesticidy usmrcují nejen kůrovce, ale i jiné druhy hmyzu. Pokud dojde k úniku chemikálií v podmáčených smrčinách, mohou ekosystém Rejvízu ovlivnit trvale. Pokud proniknou do potravního řetězce, mohou ohrozit například hmyzožravé ptáky.

ODVOLÁNÍ

Ekologické organizace, které byly účastníky správního řízení, se proti rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky odvolají k Ministerstvu životního prostředí. Než ministerstvo napadené rozhodnutí přezkoumá, je stále platné. Umožňuje Lesům ČR na Rejvízu při splnění přísných podmínek kácet a používat chemii.

Lesy ČR upozorňují, že zásahy jsou prováděny co nejšetrnějším způsobem. Kácení a chemické ošetření se týká pouze některých napadených stromů. Část smrků odkorňují stromolezci nastojato, aby se pod kůrou nemnožil kůrovec. Správa CHKO Jeseníky argumentuje, že povolení bylo vydáno v menším rozsahu, než požadovaly Lesy ČR.

„Neziskové organizace vstupovaly do správních řízení na povolení výjimky na použití chemie. Původně připouštěly použití chemie za splnění přísných podmínek, ale nyní ji odmítají apriorně,“ komentoval situaci pro Českou televizi vedoucí správy CHKO Jeseníky Petr Šaj.