Pozemky jsou chráněny dvěma zákony. Nejen zákonem o státní památkové péči, neboť jsou součástí areálu zámeckého parku, který je zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek, ale také zákonem o ochraně přírody a krajiny, protože jsou součástí přírodní památky.

Ta je vyhlášena kvůli ochraně biotopu chráněného páchníka hnědého. Jde o vzácný druh brouka, který žije skrytý ve stromových dutinách a je v tuzemsku zařazen mezi silně ohrožené druhy.

„Tyto pozemky, jež byly původně součástí paskovského velkostatku, získal stát v minulosti na základě Benešových dekretů a následně je přidělil Československé zdravotní správě, Nemocnice Ostrava – Zábřeh,“ upřesnila Adéla Janů z ÚZSVM. Místní zámek sloužil zdravotnickým účelům až do doby, kdy s ohledem na jeho technický stav přestal vyhovovat potřebám péče o pacienty.

Město Paskov dlouhodobě usiluje o celkové zlepšení stavu parku, zejména pečuje o vzácné stromy, které se v něm nachází a které broukům poskytují útočiště. Za účelem revitalizace území byl zpracován projekt, který hodlá financovat Moravskoslezský kraj.

Bezúplatný převod uskutečněný ÚZSVM navázal na převod sousedních pozemků v areálu parku, které do vlastnictví města loni převedla Fakultní nemocnice Ostrava. Tato organizace Ministerstva zdravotnictví již v roce 2013 převedla městu především budovu paskovského zámku.

Zámecký park rozkládající se na ploše 17 hektarů byl vybudován v 19. století ve francouzském a následně upravován v anglickém stylu.