Jedná se o cyklus seminářů s tematikou rodičovské odpovědnosti, rodičovství, partnerských vztahů, emocí, výchovných přístupů k dětem. Cyklus zahrnuje pět tříhodinových seminářů, konat se budou v Kavárně Daniel v Žerotínově ulici.

Uskuteční se 10. dubna - Funkční a zdravé přístupy k dětem. Více na tel. 737 208 548.

Další termíny a témata:
24. dubna - Stresové faktory v rodině
15. května - Rodičovské kompetence