Letošní setkání bylo po osmi letech, sešlo se 92 účastníků, každý měl lístek se svým jménem a místem bydliště. Přítomné nejprve přivítal starosta Trojanovic Jiří Novotný, který zavzpomínal na minulé setkání, jež se uskutečnilo v roce 2015. Připomněl, že na něm byl ještě přítomen Václav Strnadel, nejmladší z bratrů Strnadlových, kteří mají památník v beskydské obci.

Pustevny a Radhošť - známá hřebenovka v září 2022.
OBRAZEM: Trasa Pustevny - Radhošť. Známá hřebenovka pod drobnohledem

Starosta Novotný řekl, že zvažoval, zda si má vzít kroj, nakonec se pro něj rozhodl. „Protože ten kroj patří k Trojanovicím stejně jako rodina Strnadlů. A ještě bych rád podtrhl význam rodiny Strnadlů. Na mapách z roku 1833 jsou pojmenovány všechny části Trojanovic, a je tam mimo jiné Miaší. Je to jediné místo, které se od té doby přejmenovalo. Dnes jsou to Karlovice. A po kom? Po Karlu Strnadlovi, významném místním houslaři a písmákovi,“ dodal Jiří Novotný.

Po něm krátce pozdravili přítomné současný místostarosta Trojanovic Jan Kubeša a jeho předchůdkyně Ivana Vrtalová. Pak už si vzal slovo organizátor akce Drahomír Strnadel, jenž byl, mimo jiné, čtyři volební období starostou Trojanovic. Připomněl, že setkání se uskutečnilo k pětistému výročí prvního archivního dokumentu, ve kterém se vyskytuje jméno Strnadel.

Vizualizace zázemí na novém parkovišti v Trojanovicích-Lomné.
Návštěvníkům Pusteven se na parkovišti v Trojanovicích zlepší zázemí

„Sešlo se nás dnes dvaadevadesát. Není to hodně, ale je to asi tolik, kolik nás bylo na prvním setkání před třiceti lety. Na druhém nás bylo nejvíce, sto osmdesát. Přijeli tehdy z Texasu, Německa, Rakouska, Dánska. Dnes jsme tady jen místní. Ti, kteří jezdívali z ciziny, například Texasané, ti už, bohužel, vymřeli. Já jsem také z pěti sourozenců a na tomto setkání jsem sám, a chybí i má manželka. Ale je to radost, že jsou nástupci,“ zvolal Drahomír Strnadel a představil nejmladší účastnici setkání, šestiměsíční Žofii Strnadlovou.

Drahomír Strnadel poté informoval, že v urbáři krnovské komory v roce 1523 je napsáno - Ves Bezděkov - a jsou tam vyjmenovaní někteří Strnadlové jako majitelé gruntu.

„Na prvém místě je tam Stanislav Strnadel. Stanislav je v Polsku něco jako u nás svatý Václav. Při té příležitosti jsem nechal udělat pamětní medaile,“ poznamenal Drahomír Strnadel a upřesnil, že na každé medaili je vyraženo Ves Bezděkov, pod tím Stanislav Strnadel, letopočet 1523 a na druhé straně je kresba svatého Václava na koni od malíře a grafika Antonína Strnadla.

Lidé na venkovní mši, 16. července 2023, Pustevny.
VIDEO: Mše a pouť na Radhošti. Na Pustevnách se sešli Ukrajinci ze severu Moravy

Drahomír Strnadel doplnil, že již v letech 1540 až 1550 byl Václav Strnadel tehdejším starostou obce Krásno nad Bečvou. „Někteří byli portáši, někteří písaři, někteří se vypracovali jako lékaři a někteří jako umělci,“ vypočetl a představil malíře a grafika Martina Strnadla, potomka Antonína Strnadla.

Setkání se nezúčastnil ze zdravotních důvodů nejstarší žijící Strnadel, Karel, jenž se narodil 31. prosince 1925. Poslal ale omluvný dopis, ve kterém vysvětlil, že se nedostaví kvůli stáří. Drahomír Strnadel svou řeč zakončil výčtem kolik lidí se jménem Strnadel v našich městech a obcích žije. Nejvíce Strnadlů je v Hranicích - 92, ve Valašském Meziříčí 71, následují Frenštátsko a Ostrava kde je po 59 těchto příjmeních a Frýdek-Místek s 54. Například v Praze je jich 45.

Drahomír Strnadel shrnul, že dohromady se jedná o 986 lidí s příjmením Strnadel. „Dobře, že všichni nepřišli, co bychom tady s nimi dělali. Ale jsem rád, že se vás tady sešlo zhruba deset procent. Takže každý z vás zastupuje deset Strnadlů,“ podotkl organizátor akce.