„Zájem o příspěvek na výměnu starého kotle za nový, šetrnější k životnímu prostředí, byl totiž tak velký, že vyčleněných 60 milionů korun již bylo vyčerpáno, a to zhruba o čtyři měsíce dříve, než bylo stanovené datum pro ukončení této výzvy," informovala Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

Všechny další žádosti doručené po včerejším datu tak budou vyřazeny. „Společný program na podporu výměny kotlů je velmi úspěšný, což dokazuje vyčerpání alokované částky, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, již sedm týdnů po vyhlášení," řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík (ČSSD). Žádost o dotaci podle něj podalo 1138 zájemců o ekologický kotel.

Lidé, kteří o dotaci požádali, dostanou nejpozději do čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance pak obdrží na svůj účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

Pro společný program dotovaný krajem a ministerstvem životního prostředí bylo dosud v kraji uvolněno celkem 220 milionů korun. Kraj i ministerstvo se o náklady dělí rovným dílem. Peníze vyčleněné v jednotlivých výzvách jsou obvykle vyčerpány ještě před termínem ukončení přijímání žádostí. Poslední výzva byla spuštěna počátkem ledna.

„Investice do lokálních topenišť jsou ekonomicky výhodné, neboť každá vynaložená koruna je zhruba pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až sto kilogramů ročně," připomněl Havlík.