Ve středu dopoledne na místě probíhají zejména organizační a administrativní záležitosti. „Společnost si přebere areál a bude konzultovat zásah chemiků se zástupci policie, hasičů i města tak, aby se vzájemně neomezovali ve výkonech svých činností. Policisté budou i nadále na skládku dohlížet,“ uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

„Je to vnímáno jako havárie, v zastavěné oblasti kousek od sídliště, které je na dohled. Ochrana obyvatel je pro nás na prvním místě,“ konstatoval za policii Petr Klega, vedoucí územního odboru Frýdek-Místek.

Chemici v ochranných oblecích začnou na místě nejprve provádět analýzy obsahu jednotlivých barelů a podle výsledku je roztřídí dle kategorie odpadů. Obsah z poškozených a netěsných barelů bude přemístěn do nových barelů a následně bude převezen a uskladněn v zabezpečených skladech nebezpečných odpadů ve Starém Městě u Uherského Hradiště provozovaných smluvními partnery společnosti Aquatest. Překládka, nakládka a odvoz barelů začne až v dalších dnech.
Česká inspekce životního prostředí potvrdila, že „bezpečně není uloženo nic“, ale protože se může jednat o přeshraniční přepravu odpadů, nemůže být v této chvíli odpad zlikvidován, ale musí se uskladnit. V těchto intencích magistrát začal oslovovat kompetentní firmy.

Ve čtvrtek 31. ledna pak radní vzali na vědomí veškeré dostupné informace od krizového štábu, jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a dalších orgánů a z předložených nabídek vybrala při řešení havarijního stavu konkrétní firmu, která bude po uzavření smlouvy provádět nezbytné služby za účelem zajištění bezpečného převozu a uskladnění odpadu, v této chvíli neznámého původce, z objektu v bývalém dřevařském areálu ve Starém Městě.

„Vybrali jsme firmu Aquatest, která má potřebné zkušenosti, třeba i s likvidací podobné skládky v Lovosicích. Museli jsme velmi pečlivě připravit smlouvu, aby v ní byl jasně dán předmět plnění, postup a kompetence,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký.