„Jako nový dodavatel služeb svozu a zpracování odpadu jsem se městu Třinec zavázali změnit služby k lepšímu a začínáme mimo jiné výměnou starých nádob za nové. Velké kontejnery jsou na sídlištích běžně přístupné, avšak majitelé rodinných domků své nádoby často vytahují ven pouze v den svozu. Proto je chceme požádat o součinnost, aby obě nádoby po dobu dvou týdnů ponechali u komunikace, aby je naši zaměstnanci mohli vyměnit za nové,“ uvedl Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb ve společnosti Smolo CZ, která je nástupnickou organizací společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. 

Výměna bude provedena o mimořádném svozu, kdy stávající nádoba bude nahrazena novou, označenou nálepkou Smolo a číslem popisným domu. Doposud se na území Třince používají různé typy nádob, a tak dojde k jejich sjednocení.