Setkání na šenovské radnici se zúčastnili zastupitelé a zaměstnanci města, ředitelky místních příspěvkových organizací, starostové Regionu Slezská brána i veřejnost.

V úvodu starosta města Jan Blažek seznámil vzácného hosta s dosaženými úspěchy při rozvoji Šenova. Pak Václav Klaus pozdravil přítomné občany, v návaznosti na dotazy uvedl některá fakta z oblasti hospodářství, například o nezaměstnanosti, která jak zdůraznil je nižší než průměr v Evropské unii, obdobně je to i se zadlužeností státu, neskrýval také obavy z odnárodňování dějin. Jako hlavní problém současné doby vidí ve vlně ilegálního masového přistěhovalectví do zemí EU, které se dotýká životů stovek miliónů Evropanů.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Po návštěvě radnice se bývalý prezident přesunul do firmy Capital Refractories s.r.o., zabývající se výrobou a vývozem žáruvzdorné keramiky.

Zhruba po hodinovém pobytu v Šenově se hosté vrátili zpět do Ostravy, kde se v Domě knihy konala autogramiáda knihy Václava Klause a Jiřího Weigla, Stěhování národů – Stručný manuál k pochopení současné migrační krize.