Od pradávna milenci pečetili svou lásku vyřezáním srdce do kůry stromů. Podle turistů, kteří na stromy šetrně malují barvou své orientační značky, je kůra rozřezaná noži milenců barbarský vandalismus a ničení přírody.

Adolescenti zase po generace kreslí na nárožích a v průjezdech kosočtverce. Dokonce i moravskoslezský bard Jaromír Nohavica ve své písni Halelujá přiznává, že tužkou kreslil na omítku čárečky a kosočtverce. 

Krnovský výtvarník symboliku kosočtverce přenesl na kůru stromu, který roste vedle parkoviště u Billy.

Místo spreje nebo barvy inovativně použil reflexní pártypěnu. Díky této technice v záři reflektorů vystoupí ze tmy reflexní kosočtverec, když řidiči u stromu parkují po setmění. Pártypěna se dá snadno odstranit z každého povrchu. Navíc se autor volbou „stromu místo domu“ výrazně odlišuje od vandalských sprejerů, kteří barvou poškozují cizí nemovitosti.

Návody k interpretaci?

Symbol kosočtverce v kontextu adventu a sousedního zchátralého dětského hřiště s rozbitou skluzavkou navádí diváka k možným interpretacím díla.

Zdroj: Youtube

Nohavicovy „čářečky a kosočtverce“, známé kosočtvercové logo kapely Tři sestry stejně jako streetartové dílo na stromě před krnovskou Billou odkazují na vulgární označení pro ženský vnější pohlavní orgán – vulvu. Ještě nedávno bylo nemyslitelné, aby gentleman nahlas vyslovil pojmenování tohoto symbolu před dámou nebo dokonce před dámou ve veřejnoprávním rozhlasovém studiu, ale prezident Miloš Zeman bourá jedno společenské tabu za druhým.

„Symbol p**a je obvykle vyjadřována kosočtvercem postaveným na jeden ze svých ostrých vrcholů, přičemž oba ostré vrcholy spojuje svislá čára. Často svislá čára spojení jen naznačuje. Někdy je symbol doplněn paprsčitě uspořádanými čárkami okolo kosočtverce, které znázorňují ochlupení. Symbol se často nazývá i jinými názvy pro vulvu. Komplementární symbol pro penis sice existuje, nemá však onu eleganci a vyžaduje větší kreslířskou zručnost. Proto není tak rozšířený. Významu symbolu rozumí většina Čechů a Slováků, ale za hranicemi bývalého Československa je jeho význam velmi často neznámý,“ uvádí Lucie Winklerová ve své diplomové práci Využití symbolu lásky a přátelství v grafickém designu a reklamě.

Zabývala se kosočtverci a řadou dalších symbolů během studií na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Zdroj: Youtube