Zhruba dvě desítky účastníků se mohou zdát poměrně málo, ale jak uvedl jeden z organizátorů akce Vlastimil John po přestávce zaviněné covidem je to s účastí týmů na soutěžích špatné. „Když přijede dvacet týmů, tak to už je dobré číslo,“ poznamenal Vlastimil John.

Hasiči se vervou pouštěli na rozmočenou trať, některým to občas uklouzlo, zejména, když v poslední třetině trati museli zdolat asi desetimetrové prudké převýšení. Dokonce i časy byly na velmi dobré úrovni. Organizátoři soutěž nepřerušili, ani když kolem půl čtvrté hodiny odpolední déšť nabíral na síle. „To je jako před pětadvaceti lety. Tehdy nám taky začalo pořádně pršet asi v půlce soutěže. Mohlo být kolem půl páté. A pak pršelo tak, že přišla povodeň,“ připomněl ničivou povodeň z roku 1997 některý z hasičů. (ipa)