„Na mapách sice můstek vedoucí přes potok Zábřežka vyznačený je, ale fakticky a hodně dlouho tam není nic. Pěší se tu mohou dostat do potíží, hloubka koryta strouhy i její rozpadající se kamenité dláždění bez schůdků či stupňů jsou nebezpečné. Chybí tam i madla nebo zábradlí,“ uvádí proskovický sokol a turista Karel Sýkora.

Ten na problém na trase vedoucí z Jistebníku přes Ostravu a dále Petřkovice až k soutoku Odry s Olší nepoukazuje poprvé. „Dva tři roky zpátky jsem to řešil se starosty na jejich cyklojízdě, ale nic se nedělo,“ líčí s tím, že přímo s rizikem je to přes Zábřežku přibližně sedmdesát metrů. Oklikou a bezpečněji po cyklostezce navíc asi o kilometr.

Na radnici Jihu si na turistu Sýkoru i jeho nápad zřídit na řečeném místě přechod pamatují. „Zabývali jsme se tím a projednali to také se správcem toku, státním podnikem Povodí Odry, který považuje umístění lávky za nevhodné. Kdybychom ji chtěli vybudovat sami, museli bychom si zajistit vztah k pozemku,“ říká Petra Bálková za obvod.

Povodí Odry sděluje, že ústí Zábřežky do Odry leží „v aktivní zóně záplavového území, hydraulicky extrémně namáhaném profilu pod jezem a je ovlivněno vzdutím řeky“. Konfigurace terénu stejně jako odtokové poměry rovněž nenahrávají plánům turistů mít tam lávku pro pěší, jak poznamenává tisková mluvčí tohoto státního podniku Šárka Vlčková.

„Nebyla by to jen pomoc turistům všeho věku, ale i prevence před úrazy, služba veřejnosti a zlepšení zpřístupnění oderských břehů,“ míní Sýkora s tím, že se sokoly z několika ostravských obvodů už podobné dřevěné můstky vystavěli svépomocí. Například ve Staré Bělé či Proskovicích. A jejich projekt lávky u Zábřežky zatím končí „u ledu“.